نویسنده = عیسی پوررمضان
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل سلسله مراتب شهری و متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت کانونهای شهری استان گیلان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 875-893

عیسی پوررمضان؛ ابراهیم درویش رحیم‌آبادی


2. ارزیابی وضعیت شاخص‌های اجتماعی مسکن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان رشت)

دوره 11، شماره 37، زمستان 1395، صفحه 61-80

محمدرضا پورغفار مغفرتی؛ عیسی پوررمضان


3. تحلیل سازمان فضایی فعالیت ها در استان گیلان

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 100-117

عیسی پوررمضان؛ رضا مهدوی


4. گونه شناسی گردشگری روستایی (مطالعۀ موردی : شهرستان لنگرود)

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 25-48

عیسی پوررمضان؛ ابوطالب قاسمی وسمه جانی