مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. سنجش آسیب پذیری ساختار شهری از منظر پدافند غیر عامل در زمان بحران (مطالعه موردی: شهر گمیشان)

حسن حسینی امینی؛ حسین موسی زاده؛ امیر بخشی؛ رضا سارلی

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 509-530

چکیده
  بشر در طول تاریخ همواره صحنه های جنگ وبرخوردهای نظامی را تجربه کرده وکمتر سرزمینی از این آفت مصون مانده است تقویت تاسیسات دفاعی شهری،تعبیه راه‌های گریز از خطر، بهبود وضع خدماتی که در زمان دفاع ضرورت می یابد امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد از این منظر تلاش آدمیان برای بقاء آنها را ناگزیر به تجهیز در برابر تهدیدات کرده است شهر به ...  بیشتر

2. بررسی نقش ظرفیت سازی در کاهش ریسک مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان انجیرآب، شهرستان گرگان)

حسین موسی زاده؛ تیمور آمار؛ مهدی خداداد

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 79-97

چکیده
  نواحی روستایی از اولین مناطق آسیب­پذیر در مواجه با مخاطرات طبیعی هستند و در مقابل چنین خطراتی بیمه نیستند. این نواحی، بسته به موقعیت جغرافیایی خود تحت­تأثیر مخاطرات طبیعی ویژه­ای می­باشند و به علت فقر شدیدتر و دانش و فناوری محدودتر نسبت به دیگر سکونتگاه­های انسانی در برابر خطرات طبیعی آسیب­پذیرترند. به همین دلیل استفاده ...  بیشتر