نویسنده = حسین موسی زاده
تعداد مقالات: 2
1. سنجش آسیب پذیری ساختار شهری از منظر پدافند غیر عامل در زمان بحران (مطالعه موردی: شهر گمیشان)

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 509-530

حسن حسینی امینی؛ حسین موسی زاده؛ امیر بخشی؛ رضا سارلی