نویسنده = تیمور آمار
تعداد مقالات: 11
1. آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ محمدباسط قریشی میناباد


2. بررسی رابطه سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علیرضا محمدی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین


3. تحلیلی بر نارسایی نظام سیاست گذاری برنامه ریزی روستایی باتاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


4. نقش محیط و معیشت در شکل گیری خانه های بومی منطقه تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

محمد محمدزاده دوگاهه؛ حسین سلطان زاده؛ جواد شکاری نیری؛ تیمور آمار


5. تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ بهمن رمضانی


6. تحلیل فضایی کیفیت زندگی در نقاط روستایی با تاکید بر بعد نهادی ( مطالعه موردی : روستاهای شهرستان لاهیجان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

محمد امیری میکال؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار؛ آتوسا بیگدلی


7. تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاههای روستایی درمحدوده سدهای استان خوزستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 709-724

صادق الهیاری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضائی


8. تبیین نقش سیاستگذاری های حمایتی زراعی در تحولات اقتصـادی روستاهـای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-18

محمد شیرزاد وزمتر؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدصادق اللهیاری