1. ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی مودودی ارخودی

دوره 10، شماره 31 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  بیکاری و کمبود فرصت­های شغلی به عنوان  مشکل اصلی روستاهای کشور، ضمن راندن بخش قابل ملاحظه ­ای از نیروی انسانی مناطق روستایی، آثار نامطلوبی بر ساختارهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا تحمیل کرده است. وضعیت بخش کشاورزی حاکی از این واقعیت است  که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی نیازمند توسعه بخش­ های صنعت و ...  بیشتر