1. مقایسه عملکرد مدیریت روستایی(شوراها) در روستاهای کوچک و بزرگ دهستان اردوغشن شهرستان نیشابور

وحید ریاحی؛ نازنین نعیم آبادی؛ فرهاد جوان

دوره 13، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 365-378

چکیده
  عملکرد شوراهای روستایی در ابعاد مختلف تا حد زیادی بر مؤلفه هایی مانند تحصیلات، علاقمندی، بسترهای اجتماعی و میزان مشارکت روستائیان بستگی دارد و چنین به نظر می رسد که اندازه سکونتگاه های روستایی در نوع و میزان عملکرد مدیریت روستایی مؤثر باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی مدیریت روستایی در سکونتگاه های روستایی بزرگ و کوچک انجام شده و به دنبال ...  بیشتر

2. سطح بندی و اولویت بندی نواحی روستایی بر حسب ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان دشتی، استان بوشهر)

پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ حسن افراخته؛ مرضیه شوقی؛ نازنین نعیم آبادی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 751-764

چکیده
  توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقائ همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه­سازی و ترغیب فعالیت­های همساز با قابلیت­ها و تنگناهای محیطی مورد تاکید قرار می دهد. در همین رابطه، مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست­کردن عرصه­های زندگی برای نسل­های فعلی و آینده با تاکید خاص بر بهبود و توسعه روابط ...  بیشتر