1. ارزیابی سطح و سرانه کاربری های خدماتی در مقیاس محلات شهری (مطالعه موردی: محلات جدید و قدیمی شهر رشت)

علی صفاری راد؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 501-519

چکیده
  اهمیت محلات به عنوان کوچکترین جزء نظام شهری در هدایت توسعه پایدار شهری موضوعی انکارناپذیر است. مقاله حاضر در محدوده محلات شهر رشت در راستای پاسخگویی به این سوال که آیا اصول ساختاری محله های مورد مطالعه از نظر سطح کاربری ها در شهر رشت مناسب می باشد و خدمات و رفاه نسبی را فراهم می کند؟ انجام گرفته است. روش تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی، به ...  بیشتر

2. تحلیل کاربری اراضی بافت قدیم سکونتگاه های شهری(مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرکرمانشاه)

لیلا موسوی دارامرودی؛ مجید شمس؛ نوذر قنبری

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 113-124

چکیده
  در مدیریت شهری جدیدِ دنیا،  فعالیت­های هسته مرکزی کلانشهرها و بخصوص بافت قدیم شهر در کانون توجه مدیریت و برنامه­ریزی قرار دارد. این روندِ بازگشتی یا توسعه‌ی درونی، شهرها را هر چه بیشتر به توسعه پایدار شهری نزدیک می‌کند. در این پژوهش سعی بر آن بوده­، ضمن تحلیل وضعیت کاربری اراضی وضع موجود بافت مرکزی شهر کرمانشاه، الگوی مناسب ...  بیشتر

3. تحلیل کمی و کیفی مسکن در شهر برازجان بعد از انقلاب اسلامی

مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 39-54

چکیده
  شاخص­های مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاستهای مسکن است. به کمک شاخص ها می­توان تصویر ملموسی از شرایط مسکن را به دست داد و کم و کاستی ها را در تحقق اهداف و برنامه­ریزی آن مشخص نمود. پژوهش حاضر در محدوده­ی شهر برازجان واقع در استان بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق به کار رفته توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات روش ...  بیشتر