1. ارزیابی و تحلیل کاربـری اراضی شهـری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: محله های آشان و سرچاوه شهر سردشت)

شیرکو احمدی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 761-780

چکیده
  ارزیابی کاربری اراضی شهری،منعکس کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف مورد نیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری است.اطلاعات شهری متشکل از دو نوع داده شامل نمایشهای مکانی و داده های توصیفی املاک میباشد.اطلاعات مکانی به طور کلی و اطلاعات مربوط به ممیزی عواید و ثبت اراضی و املاک ...  بیشتر

2. بررسی و تحلیل محدودیت‌های توسعه فیزیکی شهرها (مطالعـه مـوردی: شهـر سـردشت)

شیرکو احمدی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 953-972

چکیده
  توسعه شهرها در مناطق کوهستانی به دلیل محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی و ناپایداری دامنه‌ها از حساسیت بالائی برخوردار است. در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع جمعیت و روند افزایش مهاجرت­های روستا-شهری،توجه به شهرها وتوسعه فیزیکی آن­ها به عنوان یک امر اساسی در بسیاری از برنامه­ های توسعه­ ای در تمامی سطوح ملی، منطقه­ای و محلی مورد ...  بیشتر

3. تحلیل حرکات مکانی جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سردشت)

شیـرکو احمدی؛ مرتضی توکلی

دوره 10، شماره 33 ، زمستان 1394، ، صفحه 41-58

چکیده
  روستا و روستا­نشینی در ایران از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است، عدم توجه به فضاهای روستایی، توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و بی­توجهی به نیروی انسانی پرتوان روستاها، از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه­ی روستایی است. اینکه مناطق جغرافیایی مختلف به طور عام و مناطق روستایی به طور خاص چگونه از تغییرات جمعیت تأثیر می­پذیرد ...  بیشتر