1. بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی مورد دهستان های شهرستان سنندج

رحمت بهرامی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 715-728

چکیده
  موضوع سرمایه های اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می گردد. سرمایه اجتماعی؛ به عنوان شالوده و زیربنای توسعه درون زا در روستا بر شبکه‌ی روابط اجتماعی؛مشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی تاکید دارد. تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی؛ به دنبال پاسخ این سوال است که بین سرمایه های اجتماعی و توسعه یافتگی ...  بیشتر

2. ارزیابی توان تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه )

رحمت بهرامی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 357-373

چکیده
  امروزه دست یابی به منابع انرزی پاک و مطمئن یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار است.بیوگاز با داشتن ویژگی هایی از قبیل  تولید انرژی پاک؛بهبود محیط بهداشتی روستا و تولید کود حیوانی که منبع اصلی مواد مغذی و عاری از تخم علف‌های هرز و عوامل بیماری‌زا است؛ می تواند به عنوان یک راهبرد در امر جاگزینی انرژی فسیلی در نواحی روستایی باشد.  تحقیق ...  بیشتر

3. تحلیلی بر نقش گردشگری و اثرات آن بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

رحمت بهرامی

دوره 11، شماره 34 ، بهار 1395، ، صفحه 101-113

چکیده
  امروزه صنعت گردشگری یکی از منابع مهم تولید، درآمد، اشتغال و ایجاد زیر ساخت­ها برای نیل به توسعه پایدار بشمار می­آید. گردشگری روستایی گرایشی نوین در صنعت گردشگری است، که از دهه 50 به بعد مطرح گردید. تحقیقباهدفبررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار جوامع روستایی شهرستان مریوان واقع در استان کردستانانجام گرفته است. تحقیق توصیفی- ...  بیشتر

4. بررسی روند تحقق عدالت اجتماعی با استفاده از شاخص‌های توسعه انسانی در ایران طی دو دهه اخیر

رحمت اله بهرامی

دوره 7، شماره 20 ، پاییز 1391، ، صفحه 85-99

چکیده
  یکی از بحران­های اساسی که انسان­ها با آن رو برو هستند، بحران فقر و بی عدالتی است. بسیاری از حکومت­ها مهمترین شعار خود را تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی یکسان ساکنین کشور به تمامی امکانات و تسهیلات لازم برای یک زندگی سالم و شرافتمندانه قرار داده­اند. اما آیا روند برنامه­ریزی و اجرا به تحقق این هدف منجر شده است؟ آیا واقعاً اثرات ...  بیشتر

5. تحلیلی بر روند شاخص توسعه انسانی در استان کرمانشاه

رحمت اله بهرامی؛ خلیل عطار

دوره 7، شماره 18 ، بهار 1391، ، صفحه 101-117

چکیده
  توسعه انسانی را می­توان فرآیند بسط انتخاب­ها در بستر فضای قابلیت برای دستیابی به زندگی بهتر تعریف کرد. شاخص توسعه انسانی متشکل از سه زیر شاخص: امید به زندگی، آموزش و درآمد است. مقاله حاضر در پاسخ این سوأل می­پردازد که استان کرمانشاه در زمینه شاخص توسعه انسانی کشور در چه جایگاهی قرار دارند؟ آیا شکاف توسعه در ایران کاهش و در استان ...  بیشتر