نویسنده = سید احمد خادم الحسینی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تقسیمات سیاسی- اداری استان گیلان براساس سازماندهی سیاسی فضای کشور

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 317-332

رضوان نظری؛ یوسف زین العابدین؛ سید احمد خادم الحسینی؛ حجت مهکویی


2. شهر سازی مشارکتی و جایگاه مردم دربرنامه ریزی شهری

دوره 7، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 108-123

احمد خادم الحسینی؛ صفیه عارفی پور