مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. تحلیل ارتباط مشارکت روستایی و فقرسیاسی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سراوان شهرستان رشت)

مجید یاسوری؛ سیده فاطمه امامی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 567-583

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می­باشد. متغیرهای پیش­بین تحقیق را مشارکت(در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی)، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر سیاسی تشکیل می­دهد. نوع تحقیق به صورت کاربردی- توسعه­ای ...  بیشتر

2. نقش سازمان های غیر دولتی (NGO) درتوانمندسازی زنان و جوانان روستایی (نمونه: روستای اردوغش)

مجید یاسوری

دوره 6، شماره 17 ، زمستان 1390، ، صفحه 44-60

چکیده
  توانمندسازی و کسب مهارت­های بهره برداری بهینه از منابع محلی، ایجاد  زمینه­های لازم برای مشارکت است. با توجه به نقش محوری زنان در خانواده و برنامه­های توسعه جوامع محلی، توانمند سازی زنان یکی از مهمترین اقدامات برنامه­های توسعه به شمار ِمی­آید. یکی از مهمترین راه­های توانمند سازی زنان روستایی، تشکیل نهادهای محلی (تشکل­های ...  بیشتر