1. تحلیل رابطه فرسودگی کالبدی و جرم در کلانشهرها ( نمونه موردی: منطقة 12 شهرتهران)

هابیل حیدرخانی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ مسلم رستمی؛ فریاد پرهیز

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 641-658

چکیده
  بافت فرسودة شهر تهران، 3268 هکتار است که حدود 5 درصد مساحت شهر تهران را تشکیل می دهد و منطقه 12 که هستة تاریخی است، از فرسوده­ترین مناطق شهری تهران می باشد. بروز انواع ناهنجاری­های اجتماعی در بافت­های فرسودة کلانشهر تهران به دغدغه­ای بسیار مهم برای مدیران شهری تبدیل شده است. لذا این پژوهش، با هدف بررسی الگوهای مکانی و شرایط تسهیل ...  بیشتر

2. سطح‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس شاخص توسعه انسانی (HDI)

مسلم رستمی؛ جواد دامن باغ؛ سجاد نقدی چقاگنوجی

دوره 10، شماره 33 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-39

چکیده
  شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق مورد مطالعه، می­تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه­ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابابری موجود بین مناطق مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش­های توسعه و برنامه­ریزی درون و برون منطقه­ای است. در نوشته حاضر سعی می­شود با محاسبه ...  بیشتر

3. تحلیل پراکنش فضایی پارک های منطقة یک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

مسلم رستمی؛ مظفر بهمن اورامانی؛ ناصر خانه باد

دوره 6، شماره 15 ، تابستان 1390، ، صفحه 50-69

چکیده
       امروزه عدالت اجتماعی بیشتر از هر موضوعی در مدیریت شهری اهمیت دارد و می­تواند همه جنبه­های زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد. از دیدگاه عدالت اجتماعی یکی از اهداف مهم برنامه­ریزی شهری دسترسی و بهره­وری عادلانه همه شهروندان به  کاربری­ها و خدمات عمومی است و بایستی مکانیابی کاربری­ها و فضاهای شهری به گونه­ای ...  بیشتر

4. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه

مسلم رستمی؛ جعفر شاعلی

دوره 4، شماره 9 ، زمستان 1388، ، صفحه 27-52

چکیده
  در این پژوهش توزیع فضایی خدمات عمومی شهری درسطح شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است.بدین منظور از21 مؤلفه استفاده شده وتوزیع خدمات عمومی شهری درسطح پنج بخش شهری کرمانشاه بررسی شده است. برای شناخت درجه توسعه یافتگی در پنج بخش شهری مورد مطالعه از تکنیک تاکسونومی (Taxonomy) استفاده و نتایج،نشان دهنده این موضوع است که بخش مرکزی توسعه یافته ...  بیشتر