1. سطح‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس شاخص توسعه انسانی (HDI)

مسلم رستمی؛ جواد دامن باغ؛ سجاد نقدی چقاگنوجی

دوره 10، شماره 33 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-39

چکیده
  شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق مورد مطالعه، می­تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه­ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابابری موجود بین مناطق مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش­های توسعه و برنامه­ریزی درون و برون منطقه­ای است. در نوشته حاضر سعی می­شود با محاسبه ...  بیشتر