نویسنده = بهمن رمضانی
تعداد مقالات: 2
1. شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران درشهرستان صومعه سرا

دوره 5، شماره 13، زمستان 1389، صفحه 48-59

بهمن رمضانی؛ نسرین نیکدل