نویسنده = پرویز رضائی
تعداد مقالات: 4
1. توسعه عملکرد تجاری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مفاهیم ـ کاربردها)

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 67-82

پرویز رضائی؛ محمّد طالقانی


2. بررسی ظرفیت های توسعه گردشگری منطقه الموت با تاکید بر اکوتوریسم

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 37-53

پرویز رضائی؛ غلامحسن حیدری


4. عملکرد مدیریت شهری در سیستم یکپارچة مدیریت جامعه (مفاهیم ـ کاربردها)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1386، صفحه 62-70

محمّد طالقانی؛ پرویز رضائی