نویسنده = عباس مهرافروز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل منطقه ای سیلاب در حوضه آبریز کش فرود غربی (گلستان)

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 37-50

علیرضا بنی واهب؛ عباس مهرافروز