نویسنده = مهرشاد طولابی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. مکان‌یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار، خراسان رضوی)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 409-430

علی حاجی نژاد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ خدیجه صادقی


2. مکان‌یابی بهینه صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 781-804

مهرشاد طولابی نژاد؛ ابولفضل حسینجانی