مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. شناخت و سطح بندی شاخص های موثر مکانِ حساس در برنامه ریزی پدافندغیرعامل روستاهای کشور (نمونه موردی: روستاهای مرزی استان اردبیل)

لطف اله ملکی؛ بهرام ایمانی؛ قاسم فتحی؛ دلاور معصومی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1021-1033

چکیده
  پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. معیشت و اشتغال پایدار و فعالیت انسانی در گرو امنیت در تمامی ابعاد هر جامعه ای هست، مخاطرات طبیعی و انسانی ، همواره زندگی، زیربناها و تأسیسات شهری و روستایی را تهدید می‌کند.علی الخصوص ...  بیشتر

2. ارزیابی اثرگذاری شاخص ها و زمینه های مساعد کارآفرینی در توسعه بهینه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبیل)

بهرام ایمانی؛ علی ناصری منش؛ ابراهیم آرامی

دوره 13، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1043-1055

چکیده
  در جهان پیچیده و متحول امروز تحولات اساسی وقوع یافته در قالب انقلاب کارآفرینی، تاثیر عمده­ای در میزان توسعه کشورها داشته است تا آنجا که در حال حاضر توسعه کارآفرینی هسته برنامه توسعه بسیاری از کشورها می­باشد. ایجاد کسب و کار و خود اشتغالی در روستاها یکی از موضوع­های مهم در کشور بوده و توجه به کارآفرینی روستایی با نگرشی به مشکلات ...  بیشتر

3. سطوح توسعه‌یافتگی دهستان‌های شهرستان اردبیل با بهره گیری از مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره

بهرام ایمانی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 821-836

چکیده
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی­ها و به دنبال آن تعیین سطوح توسعه­یافتگی نواحی روستایی گام نخست در فرآیند برنامه­ریزی و توسعه به شمار می­رود. از این­رو پژوهش حاضر با هدف سنجش سطوح توسعه­یافتگی دهستان­های شهرستان اردبیل بر اساس تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت ...  بیشتر