1. نقش مقاوم‌سازی مسکن روستایی در زیست پذیری روستاها (مورد مطالعاتی: دهستان مهروئیه)

عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ حبیب لطفی مهروئیه؛ مهدی پورطاهری؛ رضا طالبی فرد

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 543-556

چکیده
  زیست پذیری به مجموعه‌ای از شرایط موردنیاز جهت زندگی مناسب افراد در یک محدوده معین اطلاق می‌شود که موجبات آسایش، رفاه و رضایت ساکنانش را برای مدت‌زمان طولانی فراهم می‌سازد. یکی از بسترها و زمینه‌ها در حوزه زیست پذیری، مسکن می‌باشد؛ مسکنی که باید مکانی سالم را برای یک شیوه زندگی هدفمند و مولد افراد به وجود بیاورد. در این میان مساکن ...  بیشتر

2. بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان صحنه)

میرستار صدر موسوی؛ رضا طالبی فرد؛ چیا نیازی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 731-749

چکیده
  شناخت نقش توان‌های محیط طبیعی بر الگوی استقرار سکونتگاه‌های روستایی، نخستین گام در درک سازمان فضایی و مدیریت پیوندهای فضایی سکونتگاه‌های روستایی محسوب می‌شود و برنامه‌ریزی بر اساس این شناخت می‌تواند از واپس­ماندگی، جمعیت­گریزی و انهدام سکونتگاه‌های روستایی جلوگیری کند و همچنین زمینه‌ساز یکپارچگی مکانی-فضایی و توسعه پایدار ...  بیشتر