1. سنجش میزان رضایتمندی گردشگران از محصول توریسم با استفاده از مدل HOLSAT (مطالعه موردی: روستای کندوان)

علی شمس الدینی؛ صفیه حاضری؛ بهرام زینلی؛ زهرا آربونی

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 659-679

چکیده
  در قرن حاضر جذب گردشگر یکی از عوامل کلیدی در موفقیت صنعت گردشگری و در نتیجه رونق اقتصاد کشور­ها می­باشد. در این راستا گردشگری روستایی می­تواند نقشی اساسی در توسعه روستا ایفاء کند با توجه به جاذبه­ها، امکانات و قابلیت­های توسعه گردشگری در روستای کندوان و همچنین عنایت به این مسئله که رضایت گردشگران از محصول و مقصد گردشگری نقشی ...  بیشتر