کلیدواژه‌ها = گیلان
تعداد مقالات: 10
1. راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 19-34

یاسر رمضان نژاد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


3. مروری بر توسعه سکونت گاه های روستایی در گیلان و نقش آن در فرآیند ایجاد مناطق شهری

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 13-28

تقی احمدی زاده هند خاله؛ مسعود مهدوی؛ کاظم جاجرمی


5. تاثیر الگو های فشار روزانه تراز دریا بر بارش سپتامبر گیلان (2005 – 1976)

دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 80-100

حسین عساکره؛ رضا خوش رفتار؛ فاطمه ستوده


6. پهنه بندی آسایش بیوکلیماتیک انسانی استان گیلان

دوره 4، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 53-80

بهمن رمضانی


7. معرفی پتانسیلهای حوضه شفارود گیلان جهت توسعه اکوتوریسم

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 127-142

رفعت شهماری اردجانی


8. برنامه ریزی توسعه خدمات روستایی از دیدگاه جغرافیا (مطالعه موردی بخش تولم شهرستان صومعه سرا)

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 49-66

سیده خدیجه رضاطبع ازگمی؛ نصراله مولایی هشجین


9. تحلیلی پیرامون راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 179-192

مهرداد گودرزوند چگینی؛ نصرالله مـولایـی هـشجـین