معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. سنجش پایداری بافت‌های شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل)

حجت الله رشیدکلویر؛ حسن اکبری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1073-1093

چکیده
  بافت‌های شهری به عنوان محدوده‌های شهری که در ادوار مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند چند محله را در دل خود جای دهند، جزو اندام‌های سازنده شهر محسوب می‌شوند که برای دستیابی به شهری پایدار و قبل از هر نوع برنامه‌ریزی برای شهر، لازم است پایداری آنها مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو هدف تحقیق حاضر سنجش پایداری محلات و بافت‌های شهری اردبیل ...  بیشتر

2. تبیین اثرات گردشگری در پایداری روستایی (مورد مطالعه: روستای شمشک، استان تهران)

حیدر لطفی؛ ابوالفضل مرادی؛ ابراهیم خلیفه؛ زهرا حقیقی مطلق

دوره 11، شماره 37 ، زمستان 1395، ، صفحه 133-149

چکیده
  امروزه با گسترش روز افزون جمعیت و گسترش فقر درجوامع محلی، توجه به گردشگری روستایی به عنوان منبعی جهت افزایش درآمد و ایجاد رفاه مالی مطرح شده و در نتیجه سیاستگذاری­ها و سرمایه گذاری­های دولتی و خصوصی زمینه­های تحولات ساختاری- عملکردی این گونه فضاهای روستایی را فراهم نموده که منجر به پایداری/ ناپایداری سکونتگاهی شده است. این پژوهش ...  بیشتر

3. ارزیابی سطح رضایت‌مندی ساکنان از طرح مسکن مهر در استان خوزستان با تأکید بر مسکن پایدار (مطالعه موردی: شهرستان امیدیه)

محمد علی فیروزی؛ مرتضی نعمتی؛ نادیا داری پور

دوره 11، شماره 34 ، بهار 1395، ، صفحه 53-66

چکیده
  افزایش بحران مسکن مناسب و مسکن رضایت بخش برای قشر کم درآمد مشکلی غالب به شمار می­رود. مسکن مهر در سطح ملی در زمین­های دولتی و اغلب در حواشی شهرها، به صورت مجتمع­های مسکونی تکرار شونده و با فرم­های مشابه در سطوح مشخص زیربنایی، اقشار کم درآمد را در خود اسکان می­دهد. هدف مقاله حاضر ارزیابی سطح رضایت‌مندی ساکنین از طرح مسکن مهر ...  بیشتر

4. سنجش و ارزیابی معیارهای پایداری در کانون های اسکان عشایری (مطالعه موردی:کانون های اسکان عشایری در استان های فارس و اصفهان)

امین دهقانی؛ محسن عادلی ساردوئی

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 55-69

چکیده
  تفکر توسعه پایدار در جامعه عشایری کشور، حاصل چند دهه تلاش و کوشش محققان و اندیشمندان برای ساماندهی فضایی بهینه عشایر و بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان و اجتماع و طبیعت است. در سال‌های اخیر به سبب ایجاد مشکلات و چالش‌های متعدد ایجاد شده برای مناطق عشایری باعث شده که توسعه مناطق روستایی و عشایری ( ...  بیشتر