1. برآورد میزان تبخیر و تعرق پتانسیل درایستگاه‌های استان اصفهان

حسین محمدی؛ علی حنفی؛ محسن سلطانی

دوره 5، شماره 12 ، پاییز 1389، ، صفحه 153-167

چکیده
  تبخیر از سطوح مرطوب خاک و گیاه که آن را تبخیر و تعرق می­نامند، یکی از پیچیده ترین فرآیندها در چرخۀ هیدرولوژی است که در محاسبات هیدرولوژی از دو جهت حائز اهمیت است. یکی محاسبه تلفات آب در      حوضه­های آبریز و دیگری برآورد نیاز آبی در طرح­هایی که آب مهار شده در سازه­های هیدرولیک مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این تحقیق ...  بیشتر

2. سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان

مسعود معیری؛ مژگان انتظاری

دوره 3، شماره 6 ، تابستان 1387، ، صفحه 110-124

چکیده
  سرزمین ایران بواسطۀ شرایط اقلیمی ، توپوگرافی و ژئومورفولوژی در بسیاری از مناطق همه ساله در معرض خطر این بلای طبیعی قرار دارد به طوری که بررسی ها نشان داده است بیش از 80 % وسعت شهر های ایران در معرض وقوع سیل قرار دارد که به طور کلی 32 % از بلایای طبیعی در ایران مربوط به سیل بوده است.   در استان اصفهان نیز ، در طول سال های1330 تا 1383  ، 213 ...  بیشتر