کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 18
3. شناسایی مناطق گردشگری اقلیمی در غرب ایران

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 395-409

مهرداد رمضانی پور


6. تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

دوره 11، شماره 36، پاییز 1395، صفحه 115-128

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ سید محمد حسنی تبار


12. تحلیل پراکنش فضایی پارک های منطقة یک شهر کرمانشاه با استفاده از GIS

دوره 6، شماره 15، تابستان 1390، صفحه 50-69

مسلم رستمی؛ مظفر بهمن اورامانی؛ ناصر خانه باد


14. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 27-52

مسلم رستمی؛ جعفر شاعلی


15. پهنه بندی فرسایش در استان گلستان با مدل PM در محیطGIS

دوره 3، شماره 7، زمستان 1387، صفحه 61-72

بهروز دهزاد؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی اصل؛ خدیجه مشگین


17. بررسی صحت و دقت نقشه فرسایش پذیری سنگ ها در تهیه نقشه انواع فرسایش به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 3، شماره 7، زمستان 1387، صفحه 45-60

علی محمدی ترکاشوند؛ علیرضا اسلامی؛ وحید شادپرور