1. بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر توسعه روستایی مورد دهستان های شهرستان سنندج

رحمت بهرامی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 715-728

چکیده
  موضوع سرمایه های اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی برای نیل به توسعه پایدار محسوب می گردد. سرمایه اجتماعی؛ به عنوان شالوده و زیربنای توسعه درون زا در روستا بر شبکه‌ی روابط اجتماعی؛مشارکت و دیگر پارامترهای سرمایه اجتماعی تاکید دارد. تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی؛ به دنبال پاسخ این سوال است که بین سرمایه های اجتماعی و توسعه یافتگی ...  بیشتر

2. سطح بندی توسعه یافتگی دهستان های استان اردبیل بر اساس مدل تاکسونومی عددی

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ ایرج خوش باطن

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 699-710

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش های کمّی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن ها محسوب می گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری ...  بیشتر

3. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی با مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی : شهرستان‌های استان خراسان رضوی)

میر نجف موسوی؛ ابوالفضل مشکینی؛ محمد ویسیان؛ معصومه حسینی

دوره 11، شماره 37 ، زمستان 1395، ، صفحه 99-112

چکیده
  خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان‌ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه‌های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش‌های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می‌گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری‌های ...  بیشتر

4. تعیین و تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل

جعفر جعفرزاده؛ هاشم رستم زاده؛ سید محمد حسنی تبار

دوره 11، شماره 36 ، پاییز 1395، ، صفحه 115-128

چکیده
  به کارگیری معیارها و روش­های کمّی برای سطح بندی سکونتگاه­های انسانی در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستای کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آن­ها محسوب می­گردد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل­های منطقه­ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق ...  بیشتر

5. مقایسه تطبیقی توسعه یافتگی مناطق شهری رشت با استفاده از روش های ارزیابی چند شاخصه

علیرضا دانش نظافت؛ نصراله مولایی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر

دوره 11، شماره 34 ، بهار 1395، ، صفحه 1-16

چکیده
  کمبود منابع و امکانات در مناطق شهری سنجش کارایی مناطق را ضروری می­سازد. بنابراین منابع باید به گونه­ای تخصیص داده شود که بتوان بیشترین خدمات را از طریق منابع موجود عرضه کرد. برای شناخت توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی مناطق به بررسی الگوی نابرابری­ها و تفاوت­های میان آن­ها و بررسی میزان برتری یک مکان نسبت به ساختار مکان­های ...  بیشتر

6. نقش شبکه شهری در توسعه پایدار شهری(مطالعه موردی: استان مازندران)

علی شیخ اعظمی؛ اسدالله دیوسالار

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 69-91

چکیده
  امروزه مقوله توسعه دغدغه ی خاطر بسیاری از کشورهاست، و توسعه نیز چیزی جز رضایت بخش تر کردن وضعیت زندگی مردم نیست. مطالعه شبکه شهری به انسانها این آگاهی را می دهد که چگونه در فضای جغرافیایی معین بر موانع ارتباطی و مبادلاتی خود فائق آمده و ماشین اقتصادی نواحی و مناطق خود را چگونه و  به اتکا کدام داده ها بکار بیاندازند و با توجه به تعدد ...  بیشتر

7. بررسی و تحلیل وضعیت برخورداری و میزان توسعه یافتگی شهرهای استان گیلان در سال های 1375 و 1390

ناهید فلاحیان؛ سید موسی پورموسوی؛ رضا ویسی؛ حسن رضاپور

دوره 10، شماره 31 ، تابستان 1394، ، صفحه 61-78

چکیده
  در استان گیلان، نابرابری و فقدان تعادل در پراکنش بهینۀ امکانات و منابع و تمرکز امکانات و خدمات در نخست شهر ناحیه ­ای (شهر رشت)، عدم تعادل و شکاف توسعۀ بین نواحی استان را موجب شده است. در همین راستا، هدف قرار دادن توسعۀ نواحی و شناسایی نحوه توزیع عدالت اقتصادی- اجتماعی میان نواحی برای کاهش نابرابری­ های ناحیه ­ای ضروری است. بنابراین، ...  بیشتر

8. روش بهینه سطح بندی سکونتگاه های روستایی استان گیلان از نظر توسعه یافتگی

شهرام امیرانتخابی

دوره 10، شماره 30 ، بهار 1394، ، صفحه 29-46

چکیده
  شناخت گونه­های متنوع سکونتگاه­های روستایی گیلان و طبقه­بندی آن­ها، زیربنای برنامه­های توسعه روستایی و ناحیه­ای است که می­تواند رهگشای شناخت نیازها، توانمندی­ها، محدودیت­ها، تنگناهای روستاها و سنجش سطح توسعه یافتگی یا محرومیت روستاها باشد. با توجه به ویژگی­های کالبدی و اجتماعی- اقتصادی روستاهای گیلان، نمی­توان ...  بیشتر

9. سنجش سطوح توسعه روستایی دهستان‌های شهرستان روانسر به روش TOPSIS*

رحمت اله بهرامی

دوره 8، شماره 23 ، تابستان 1392، ، صفحه 73-89

چکیده
  تمرکز شدید و نابرابری در توزیع امکانات و خدمات روستایی که معلول سیاست های تمرکز گرایی و رشد قطبی طی دهه­ های گذشته، موجب گردیده، مراکز روستایی شهرستان روانسر متناسب با امکانات و توان­ های محیطی، توسعه نیابند. بی شک روند توسعه آن­ها با مشکلاتی اساسی روبروست. بنا به ضرورت چنین شرایطی، نواحی روستایی شهرستان روانسر نیاز به مطالعات ...  بیشتر

10. میزان درجه توسعه یافتگی و سطح بندی خدمات رسانی در دهستان های شهرستان مریوان (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان مریوان)

پرویز کردوانی؛ صلاح شریفی

دوره 8، شماره 23 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-12

چکیده
  در این مقاله درجه توسعه یافتگی دهستان­ های شهرستان مریوان براساس مدل­ های استاندارد شده و کارکردی نوع دوم بررسی و تعیین شده است. ابتدا به معرفی شهرستان مریوان وسپس به بررسی شاخص­ های انسانی دهستان­ های مریوان پرداخته شده است. براساس مدل­ های استاندارد شده، بخش مرکزی بعنوان مطالعه موردی در رتبه دوم و در کارکردی نوع دوم رتبه ...  بیشتر