1. سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان

مسعود معیری؛ مژگان انتظاری

دوره 3، شماره 6 ، تابستان 1387، ، صفحه 110-124

چکیده
  سرزمین ایران بواسطۀ شرایط اقلیمی ، توپوگرافی و ژئومورفولوژی در بسیاری از مناطق همه ساله در معرض خطر این بلای طبیعی قرار دارد به طوری که بررسی ها نشان داده است بیش از 80 % وسعت شهر های ایران در معرض وقوع سیل قرار دارد که به طور کلی 32 % از بلایای طبیعی در ایران مربوط به سیل بوده است.   در استان اصفهان نیز ، در طول سال های1330 تا 1383  ، 213 ...  بیشتر

2. بررسی علل بروز سیل در محدوده شرق استان گلستان ( مطالعه موردی حوضه مادرسو)

محسن رنجبر؛ مژگان ندیری

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1386، ، صفحه 36-49

چکیده
  طبیعت در طول تاریخ، چهره خشن خود را با پدیده­هائی  چون سیل به انسان‌ها نشان داده است و تا چند دهه پیش در مقابل بلایای طبیعی به‌شدت ناتوان و درمانده بود و از گذشته­های دور به این می­اندیشد که به‌طور مسالمت­آمیزی در کنار آن به زندگی ادامه دهد، ولی متأسفانه وقوع چنین بلایای طبیعی کاملاً ناگهانی بوده و بسیاری از انسان‌های بی‌گناه ...  بیشتر