کلیدواژه‌ها = اکوتوریسم
تعداد مقالات: 12
1. راهکارهای توسعه توریسم کوهستانی در شهرستان املش با مدل تحلیلی SWOT

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 77-94

تیمور آمار؛ علی صفاری راد


3. تحلیل توان های اکوتوریستی تالاب بوجاقبا استفاده از روشAHP

دوره 8، شماره 23، تابستان 1392، صفحه 29-40

بهمن رمضانی؛ طیبه قائمی راد


7. تحلیل توان های اکوتوریستی گسترۀ هشتجین خلخال با رویکرد تکنیک SWOT

دوره 5، شماره 12، پاییز 1389، صفحه 38-61

رسول صمدزاده؛ آتوسا بیگدلی؛ بهنام فتحی


9. تحلیلی پیرامون راهکارهای توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 179-192

مهرداد گودرزوند چگینی؛ نصرالله مـولایـی هـشجـین


10. معرفی پتانسیلهای حوضه شفارود گیلان جهت توسعه اکوتوریسم

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 127-142

رفعت شهماری اردجانی


11. بررسی ظرفیت های توسعه گردشگری منطقه الموت با تاکید بر اکوتوریسم

دوره 3، شماره 6، تابستان 1387، صفحه 37-53

پرویز رضائی؛ غلامحسن حیدری


12. امکان سنجی توسعه صنعت جهانگردی در شهرستان اردبیل

دوره 1، شماره 3، زمستان 1385، صفحه 103-117

اصغر نظریان؛ سیدرحیم مشیری؛ فرشاد آقاجانی