1. تحلیل منطقه ای از انتظام فضایی شهرها در منطقه زاگرس با رویکرد مناطق عینی و ذهنی

نادر زالی؛ امیررضا کریمی آذری؛ سیدرضا آزاده

دوره 12، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 585-598

چکیده
  نگاهی به برنامه های منطقه ای در کشور ایران نشان می دهد که نتایج  این برنامه ها در جهت تعادل بخشی به نظام شهری و ایجاد سلسله مراتب سکونتگاهی مفید واقع نشده است. در مطالعات انجام شده مناطق براساس مرزهای سیاسی و اداری تعریف شده است. در نتیجه مدل‌های کمی مورد استفاده نیز به بهبود مشکلات نظام شهری کمکی نکرده است. بنابراین هدف اصلی پژوهش ...  بیشتر

2. ارزیابی توان تولید بیوگاز از فضولات حیوانی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه )

رحمت بهرامی

دوره 12، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 357-373

چکیده
  امروزه دست یابی به منابع انرزی پاک و مطمئن یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار است.بیوگاز با داشتن ویژگی هایی از قبیل  تولید انرژی پاک؛بهبود محیط بهداشتی روستا و تولید کود حیوانی که منبع اصلی مواد مغذی و عاری از تخم علف‌های هرز و عوامل بیماری‌زا است؛ می تواند به عنوان یک راهبرد در امر جاگزینی انرژی فسیلی در نواحی روستایی باشد.  تحقیق ...  بیشتر

3. سطح‌بندی شهرستان‌های استان کرمانشاه بر اساس شاخص توسعه انسانی (HDI)

مسلم رستمی؛ جواد دامن باغ؛ سجاد نقدی چقاگنوجی

دوره 10، شماره 33 ، زمستان 1394، ، صفحه 29-39

چکیده
  شاخص محرومیت و توسعه انسانی ضمن نمایش نقاط قوت و ضعف مناطق مورد مطالعه، می­تواند مبنای مناسبی برای کاهش اختلافات منطقه­ای قلمداد شود و آگاهی از میزان نابابری موجود بین مناطق مهمترین گام در ارایه راهبردهای متناسب و افزایش ضریب موفقیت روش­های توسعه و برنامه­ریزی درون و برون منطقه­ای است. در نوشته حاضر سعی می­شود با محاسبه ...  بیشتر

4. ارزیابی و ارائه الگوی بهینه مکان یابی به منظور تأسیس ایستگاه‌های آتش‌نشانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

رسول حیدری؛ مسلم رستمی

دوره 9، شماره 29 ، زمستان 1393، ، صفحه 87-99

چکیده
  توزیع و مکان­ یابی بهینه ایستگاه­ های آتش ­نشانی به دلیل اهمیت و توجه روز افزون به امر ایمنی در شهرها و ارایه تمهیداتی در زمینه پیشگیری و مقابله با حوادث مختلف از اهمیت و نقش حیاتی برخوردار است. لذا هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی و ارائه الگوی بهینه مکان ­یابی به منظور تأسیس ایستگاه­ های آتش ­نشانی با استفاده از GIS در ...  بیشتر