1. ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در جهت ناپایداری توسعه شهری ( نمونه موردی: باغشهر مراغه طی سال های 1380 تا 1390)

رسول قربانی؛ راضیه تیموری؛ علیرضا جدیدیان؛ نعیمه ترکمن نیا

دوره 10، شماره 31 ، تابستان 1394، ، صفحه 15-27

چکیده
  برنامه ­ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی اطلاق می ­شود. این نوع برنامه ­ریزی از دیدگاه ­های متفاوتی می ­تواند مورد توجه قرار گیرد، از جمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبول­ ترین دیدگاه ­های نگرش به کاربری اراضی  می­ باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که تغییر کاربری­ های اراضی شهری مراغه از منظر ...  بیشتر

2. ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی بر توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان رشت

مریم علینقی پور؛ عیسی پوررمضان

دوره 9، شماره 29 ، زمستان 1393، ، صفحه 101-113

چکیده
  امروزه طرح هادی روستایی مهمترین ابزار مدیریت توسعه روستایی در ایران است که عمدتاً جنبه­ های کالبدی روستاها را بیشتر از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار می­ دهد به طوریکه بخش عمده قابل اجرا این طرح­ ها نیز جنبه کالبدی دارد. ساختار کالبدی روستاها که در طول زمان و بنا بر مقتضیات گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ...  بیشتر

3. ارزیابی تغییر کاربری اراضی شهری در جهت ناپایداری توسعه سکونتگاه های شهری (مطالعه موردی: باغشهر مراغه طی سال های 1380 تا 1390)

رسول قربانی؛ راضیه تیموری؛ نعیمه ترکمن نیا؛ علیرضا جدیدیان

دوره 9، شماره 28 ، پاییز 1393، ، صفحه 73-84

چکیده
  برنامه­ ریزی کاربری زمین، به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی اطلاق می ­شود. این نوع برنامه ­ریزی ازدیدگاه­ های متفاوتی می ­تواند مورد توجه قرار گیرد، ازجمله، دیدگاه توسعه پایدار یکی از مقبولترین دیدگاه­ های نگرش به کاربری اراضی می­باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که تغییر کاربری­ های اراضی شهری مراغه از منظر توسعه ...  بیشتر

4. ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در توسعه فضایی شهرکرمانشاه با استفاده GIS و RS (مطالعه موردی: محله جعفرآباد کرمانشاه)

مجید شمس؛ طیبه کرمی نژاد

دوره 9، شماره 28 ، پاییز 1393، ، صفحه 45-57

چکیده
  بر اثر فعالیت­های انسان و پدیده­­ های طبیعی چهره زمین همواره دستخوش تغییر می­شود سرعت وتنوع این تغییر و تحول در محیط ­های شهری بیش از سایر مناطق می­باشد از این رو و برای مدیریت بهینه­ ی مناطق شهری آگاهی از نسبت تغییرات کاربری اراضی از ضروریات محسوب می­شود در این میان استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی ...  بیشتر

5. بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در وقوع جرایم مواد مخدر منطقه 2 شهرداری تهران

سید علی حسینی؛ رضا ویسی؛ سجاد احمدی

دوره 8، شماره 25 ، زمستان 1392، ، صفحه 127-146

چکیده
  شناسایی عوامل محیطی و مکانی بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش تأثیرات آن از مهمترین راهکارهای افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع ناهنجاری­ ها شناخته شده است، چرا که ناهنجاری­ های اجتماعی به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر و ظرف مکانی و خصوصیات زمانی است که این ­رفتارها را از یکدیگر  متمایز می­ سازد. منطقه 2 ...  بیشتر

6. تأثیر عوامل طبیعی در جایگاه اقتصادی و اجتماعی شهر لار در سلسله مراتب شهری استان فارس

علی شکور؛ رفعت شکری

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1385، ، صفحه 91-114

چکیده
  شهر یکی از پدیده های ساخت بشر در محیط زیست به شمار می رود که به منظور اسکان، تأمین معیشت، داشتن روابط اجتماعی و اقتصادی و مانند آن­ها به وجود آمده است. ولی این موارد اهداف شهری به شمار نمی­روند. انسان خود محیط سکونتش را فراهم کرده و خود به ایجاد و نحوه زندگی در آن اقدام نموده است. شهرها باید بر مبنای نقش و وظیفه­ای که در سطح منطقه ...  بیشتر