کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی کاربری اراضی شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 445-464

محمد سلمانی مقدم؛ حسن خدابنده لو؛ عباس درودی نیا؛ نگین سادات میرواحدی


4. تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری در شهر کرمانشاه

دوره 4، شماره 9، زمستان 1388، صفحه 27-52

مسلم رستمی؛ جعفر شاعلی