1. ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی مودودی ارخودی

دوره 10، شماره 31 ، تابستان 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  بیکاری و کمبود فرصت­های شغلی به عنوان  مشکل اصلی روستاهای کشور، ضمن راندن بخش قابل ملاحظه ­ای از نیروی انسانی مناطق روستایی، آثار نامطلوبی بر ساختارهای جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی شهر و روستا تحمیل کرده است. وضعیت بخش کشاورزی حاکی از این واقعیت است  که در آینده، افزایش اشتغال در نواحی روستایی نیازمند توسعه بخش­ های صنعت و ...  بیشتر

2. تحلیل توزیع فضایی جمعیت در سلسله مراتب شهری استان گلستان (طی دوره زمانی 1365-1385)

ایوب بدراق نژاد؛ مجتبی حسین نژاد؛ سمیه خسروی

دوره 8، شماره 24 ، پاییز 1392، ، صفحه 85-101

چکیده
   ماهیت و آهنگ تحولات جمعیتی در سال‌های اخیر در کشور موجب گردیده که اولاً رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی ناهماهنگ و ثانیاً توزیع رشد آن در استان‌های مختلف نسبت به شرایط استانی ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. مطالعه شبکه شهری در پویش شهرنشینی، به دلیل روشن کردن بسیاری از مسائل، از جمله علل و چگونگی جابجایی نیروی کار و ...  بیشتر

3. پهنه بندی فرسایش در استان گلستان با مدل PM در محیطGIS

بهروز دهزاد؛ علیرضا شکیبا؛ امین حسینی اصل؛ خدیجه مشگین

دوره 3، شماره 7 ، زمستان 1387، ، صفحه 61-72

چکیده
  در این مقاله جهت پهنه بندی خطر فرسایش از مدل EPM استفاده شد. در این مدل چهار عامل ضریب فرسایش حوضه آبخیز(Ψ)،‌ ضریب استفاده از زمین(Xa)، ضریب حساسیت سنگ و خاک به فرسایش(Y) و شیب متوسط حوضه (I) در برآورد میزان رسوب و پهنه بندى فرسایش موثر هستند. از آنجایی که عوامل مختلف، تأثیر و درجه اهمیت متفاوتی در فرسایش دارند هر یک از پارامترها با توجه به ...  بیشتر