کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
تعداد مقالات: 6
4. تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان در بخش های عمده فعالیت سکونتگاه های روستایی ایران

دوره 11، شماره 34، بهار 1395، صفحه 17-31

حسنعلی فرجی سبکبار؛ بهرام هاجری؛ ذببح اله ترابی؛ نادر ملایی


6. بررسی تطبیقی موانع مشارکت زنان روستاهای سماله و صلیعه استان خوزستان در برنامه‌های توسعه

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 1-15

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ منصور غنیان؛ مطهره قدیری معصوم