مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. بررسی و تحلیل شاخص های راهبرد توسعه شهری (CDS) (مطالعه موردی: شهر کازرون)

محمدرضا سلیمی سبحان؛ عیسی ابراهیم زاده؛ کامران منصوری

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 427-440

چکیده
  امروزه شهرها به شکل سرسام آوری رشد می­کنند و خود را به عنوان سکونتگاه اول بشر مطرح نموده­اند. عدم کارآیی طرح­های جامع و تفصیلی موجب شد تا برنامه­ریزی شهری به استقبال رویکردهای دیگری از جمله برنامه­ریزی سیستمی رود و راهبرد توسعه شهری (CDS) که نشان از قابلیت بسیار در جوابگویی به مشکلات شهرها داشت، به عرصه شهری وارد شود. هدف این ...  بیشتر

2. تدوین برنامة راهبردی توسعة گردشگری با تأکید بر روستا‌ی هدف گردشگری کُلم در استان ایلام

حامد قاسم پور؛ رضا غفاری نیا؛ کرم خلیلی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 199-217

چکیده
  هر منطقه‌ای برای دستیابی به توسعة پایدار و نیز افزایش رقابت‌پذیری، به طرحی راهبردی نیازمند است. تحقیق حاضر به منظور ارائة راهبردهای مؤثر توسعة گردشگری در روستای هدف کُلم از توابع شهرستان بَدره در استان ایلام، روش‌شناسی و ابزارهای چارچوب جامع تدوین راهبرد و همچنین تکنیک AHP را مطمح‌نظر قرار داده است. براین‌اساس، با توجه به موضوع، ...  بیشتر

3. برنامه‌ریزی راهبردی پارک‌بازارها با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: شهر لنگرود)

اکبر معتمدی مهر؛ ابوذر مطیع دوست کومله

دوره 10، شماره 30 ، بهار 1394، ، صفحه 113-126

چکیده
  برنامه‌ریزی راهبردی، شیوه‌ای است منظم و سیستماتیک جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌ها، با خصوصیات ویژه خود که آن را از سایر برنامه‌ریزی‌ها از جمله برنامه‌ریزی سنتی متمایز می‌کند. متمرکز بودن، کمی و کیفی بودن، مشارکتی بودن، توجه به تحلیل‌های داخلی (نقاط قوت و ضعف) و همراه آن تحلیل‌های خارجی (فرصت‌ها و تهدیدها)، توجه کامل به امکانات ...  بیشتر

4. برنامه ریزی راهبردی بحران‌های طبیعی کلان‌شهرها مطالعه موردی: مجموعه شهری تبریز

اکبر معتمدی مهر؛ حمید حسین پور

دوره 2، شماره 4 ، تابستان 1386، ، صفحه 89-102

چکیده
  در این تحقیق روش برنامه‌ریزی راهبردی در آمادگی و پاسخ‌گویی به بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی در محدوده فیزیکی شهر تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است. امروزه موضوع بحران‌های ناشی از بلایای طبیعی در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به دلیل تاثیر فراوان بر رشد و توسعه پایدار شهری به صورت یک مسئله قابل توجه درآمده است و شهر تبریز نیز به دلیل ...  بیشتر