1. سطح بندی و اولویت بندی نواحی روستایی بر حسب ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان دشتی، استان بوشهر)

پرویز ضیائیان فیروز آبادی؛ حسن افراخته؛ مرضیه شوقی؛ نازنین نعیم آبادی

دوره 12، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 751-764

چکیده
  توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقائ همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه­سازی و ترغیب فعالیت­های همساز با قابلیت­ها و تنگناهای محیطی مورد تاکید قرار می دهد. در همین رابطه، مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست­کردن عرصه­های زندگی برای نسل­های فعلی و آینده با تاکید خاص بر بهبود و توسعه روابط ...  بیشتر

2. تحلیل کمی و کیفی مسکن در شهر برازجان بعد از انقلاب اسلامی

مجید شمس؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی

دوره 10، شماره 32 ، پاییز 1394، ، صفحه 39-54

چکیده
  شاخص­های مسکن ابزار مناسبی جهت سنجش معیارها و ضوابط سیاستهای مسکن است. به کمک شاخص ها می­توان تصویر ملموسی از شرایط مسکن را به دست داد و کم و کاستی ها را در تحقق اهداف و برنامه­ریزی آن مشخص نمود. پژوهش حاضر در محدوده­ی شهر برازجان واقع در استان بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق به کار رفته توصیفی - تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات روش ...  بیشتر