مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
1. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399

چکیده
  امروزه کیفیت مکان زندگی انسان، یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهش‌های برنامه ریزی مکانی – فضایی در کشورهای مختلف است. این اهمیت، به دلیل تاثیرگذاری روز افزون پژوهش‌های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی است. بنابراین شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده‌ی محققان، ...  بیشتر

2. بررسی شاخص های مؤثر بر سکونتگاه های غیر رسمی سنندج

اصغر نظریان؛ محمود رحیمی

دوره 7، شماره 19 ، تابستان 1391، ، صفحه 1-11

چکیده
  اسکان غیر رسمی همراه با بزرگتر شدن شهرها در ایران پدیده­ای رو به رشد است اکنون سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی شهرداری­ها و دولت در گسترش زیرساخت­ها و ایجاد اشتغال سبقت گرفته است. در نتیجه پدیده اسکان غیر رسمی به سرعت و به صورتی بی قاعده گسترش یافته است. با توجه به بررسی­های انجام شده در سکونتگاه‌های غیر رسمی سنندج در استان ...  بیشتر