1. بررسی همدید بارش‌های شدید در نواحی جنوبی استان بوشهر

امیر گندمکار

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، ، صفحه 143-157

چکیده
  وقوع بارش‌های رگباری و شدید از جمله ویژگی‌های آب و هوایی نواحی خشک و نیمه‌خشک است که موجب بروز سیل می‌شود. وقوع چنین بارش‌هایی حاصل ترکیب شرایط سینوپتیکی و محیطی است. عبور سیکلون‌های مدیترانه‌ای مهمترین عامل بروز بارش‌های سیل‌آسا در ایران است اما در برخی مناطق ایران از جمله نواحی جنوبی و جنوب غربی، تحت تاثیر سیکلون‌های مدیترانه‌ای ...  بیشتر

2. سیلاب و مروری بر سیلاب های استان اصفهان

مسعود معیری؛ مژگان انتظاری

دوره 3، شماره 6 ، تابستان 1387، ، صفحه 110-124

چکیده
  سرزمین ایران بواسطۀ شرایط اقلیمی ، توپوگرافی و ژئومورفولوژی در بسیاری از مناطق همه ساله در معرض خطر این بلای طبیعی قرار دارد به طوری که بررسی ها نشان داده است بیش از 80 % وسعت شهر های ایران در معرض وقوع سیل قرار دارد که به طور کلی 32 % از بلایای طبیعی در ایران مربوط به سیل بوده است.   در استان اصفهان نیز ، در طول سال های1330 تا 1383  ، 213 ...  بیشتر