1. تعیین زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه فعالیت های صنایع روستایی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه

مسعود صفری علی اکبری؛ پرویز کردوانی؛ فرزاد مرادی

دوره 6، شماره 16 ، پاییز 1390، ، صفحه 52-69

چکیده
  نواحی روستایی ایران امروزه با چالش­های اساسی روبرو می­باشد یکی از این چالش­ها بیکاری و پیامدهای منفی می­باشد. در این راستا روستاهای شهرستان کرمانشاه هم مانند دیگر روستاهای ایران در طی سال­های اخیر پیوسته با مهاجرت­های روستا - شهری روبرو بوده است. برای جبران چالش بیکاری در این منطقه توسعه فعالیت­های مرتبط با صنایع روستایی ...  بیشتر