1. جغرافیای تغذیه، رویکردی نوین در گردشگری شرق گیلان

اکبر معتمدی مهر؛ حسین مصداقی

دوره 6، شماره 15 ، تابستان 1390، ، صفحه 120-137

چکیده
  در عصر حاضر گردشگری با هدف کشف پدیده­های تازه فرهنگی رفته رفته می­رود تا جایگزین مقاصد تفریحی در این صنعت قرار گیرد. امروزه جغرافیای تغذیه در فضای جغرافیایی خاص خود و در ارتباط با سایر عناصر فضایی از اهداف پر طرفدار و پر درآمد در کشورهای پیشرو در امر توریسم محسوب می­شود ؛ همان چیزی که کشور ترکیه  به نحو  احسن از آن استفاده ...  بیشتر