موضوعات = مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 98
2. تحلیل الگوی توسعه پیاده‌ راه در بخش مرکزی شهر رشت با تاکید بر رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

سعید زنگنه شهرکی؛ بابک شکوهی راد؛ احمد پوراحمد؛ سید عباس رجایی


3. تحلیل ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری با رویکرد گردشگری بومی و پایدار(مورد مطالعه: شهر شوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محسن احدنژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


4. تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

حسن محمدپور چابکی؛ رضا حسن پور


5. تحلیل نقش اعیان‌سازی بافت فرسوده شهری بر تحولات هویتی ساکنان محلات قدیمی با رویکرد آینده پژوهی (موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سجاد خانمرادی؛ مریم معینی فر؛ وحید بیگدلی راد


6. فضاهای مفصل ، نگاه ی دیگرگون به رفتارهای جنسیتی فضا با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی : فضای شهری پیرامون بقاع متبرکه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حمید رضا صارمی؛ حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر


7. تحلیلی بر اولویت بندی شاخص‌های مسکن (نمونه موردی: شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید ملکی؛ محمدرئوف حیدری فر؛ اسماعیل سلیمانی راد


8. -تحلیل فضایی تسهیلات و خدمات گردشگری با تاکید بر برنامه ریزی فضایی مورد پژوهی: محور گردشگری زنجان- طارم-ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان


9. آینده پژوهی تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی صفاری راد؛ احسان علیپوری


10. تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

الهام زارع؛ آرش ثقفی اصل؛ مهسا فریدی ثانی


11. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر سرعین با استفاده از مدل Meta SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

منصور رحمتی


12. تحلیل ارتباط کیفیت زندگی شهری و عامل طبقه اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: مناطق 1، 6 و 20 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

بهروز محمدی کزج؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده


13. ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1400

موسی کمان رودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ فرهاد آگاه؛ آزیتا مومنی بیدزرد؛ فاطمه شفیعی


14. رتبه‌بندی شاخص‌های تعیین محدوده بافت‌های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

محمد صفری؛ محمود محمدی؛ امیرحسین شبانی؛ زهرا فنایی


15. تبیین پرابلماتیک شهر بر مبنای برنامهریزی محلّه ای مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

حسین شکری پور دیزج؛ عیسی پیری؛ علیرضا محمدی


16. تحلیل زیست‌پذیری شهری در کلان شهر اصفهان با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ احمد خادم الحسینی


17. تحلیل عملکرد زیست محیطی کلانشهر تهران براساس شاخص های رویکرد شهر سبز (مطالعه موردی: مناطق مرکزی و جنوبی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1400

مهدی جیرودی؛ رحیم سرور؛ مهرداد نوابخش


18. روش تلفیقی برای تدوین و انتخاب راهبردهای توسعه مسکن گروه های کم درآمد (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرضا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

رحیم جافری؛ میرنجف موسوی؛ علی مصیب زاده


19. تحلیلی بر نقش کارکردی شهرهای کوچک در برخورداری از ابعاد پایداری شهرهای حوزه نفوذ (مطالعه موردی: اسپکه و بنت در شهرستان نیکشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمدکریم رییسی؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


20. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی


21. سنجش پراکنده رویی شهری در پویش فضایی شهررشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

رقیه حیدری؛ اسماعیل علی اکبری؛ احمد پوراحمد


22. مدلسازی تخصیص کاربری‌های شهری برمبنای تحلیل تناسب زمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

زهرا سادات سعیده زرآبادی؛ پروانه ژاله رجبی؛ رضا احمدیان


23. بررسی وضعیت شاخص های تاب آوری کالبدی در شهر ساری با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی معکوس (IHWP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

پریسا حمیدی؛ صدیقه لطفی؛ عامر نیک پور


24. واکاوی مؤلفه‌های شکوفایی شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

سعید زنگنه شهرکی؛ نوشا همقدم


25. بررسی عوامل اثرگذار بر کارکردهای اجتماعی پارک‏های شهری مطالعه پارک‏های جوان و مادر تنکابن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

مهدی عباس زاده سورمی؛ وحید پورامن هیر