موضوعات = مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 80
1. نقش مؤلفه های اقتصاد سیاسی در سازمانیابی فضایی کلانشهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

حسین مهرثابت؛ اسماعیل علی اکبری؛ طوبی امیرعضدی؛ احمد پوراحمد؛ حمیدرضا جودکی


3. تعیین مؤلفه های تأثیرگذار در برند آفرینی شهری (مطالعه موردی: شهر پره سر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

شهرام شهابی؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ محمد طالقانی


4. تحلیل شرایط اقلیمی در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر بندر چابهار، ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1399

آزاده اربابی سبزواری


5. تحلیل زیست‌پذیری شهری در کلان شهر اصفهان با تأکید بر شاخص‌های اجتماعی – فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

امیر زاهدی یگانه؛ مجید شمس؛ احمد خادم الحسینی


6. -تحلیل فضایی تسهیلات و خدمات گردشگری با تاکید بر برنامه ریزی فضایی مورد پژوهی: محور گردشگری زنجان- طارم-ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

محمدجواد عباسی؛ ژیلا سجادی؛ علی عبدالهی؛ محمدتقی رضویان


7. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهر سرعین با استفاده از مدل Meta SWOT

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

منصور رحمتی


8. رتبه‌بندی شاخص‌های تعیین محدوده بافت‌های ناکارآمد میانی شهری (مطالعه موردی: شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

محمد صفری؛ محمود محمدی؛ امیرحسین شبانی؛ زهرا فنایی


9. ارائه راهکارهای سازماندهی فضا در برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرهای استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

احمد قدیمی؛ حسین نظم فر؛ نادر زالی؛ محمدتقی معصومی


10. شناسایی عوامل کلیدی توسعه شهری با رویکرد آینده پژوهی؛ مطالعه موردی: شهر ساری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1399

صادق صیدبیگی؛ پری مو سی پور میاندهی؛ شهرام ملانیا جلودار؛ مریم مالمیر


11. تبیین پرابلماتیک شهر بر مبنای برنامهریزی محلّه ای مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1400

حسین شکری پور دیزج؛ عیسی پیری؛ علیرضا محمدی


12. آینده پژوهی تحولات جمعیت و مهاجرت در شهرهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علی صفاری راد؛ احسان علیپوری


13. تحلیل الگوی توسعه پیاده‌ راه در بخش مرکزی شهر رشت با تاکید بر رشد هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سعید زنگنه شهرکی؛ بابک شکوهی راد؛ احمد پوراحمد؛ سید عباس رجایی


14. مکان‌یابی محل دفن پسماندهای ساختمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی با تکیه بر معیارهای اکولوژیکی‏ (مطالعه موردی: شهر گرگان)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

نادر شوهانی؛ سمیه زنگنه


15. تحلیل ظرفیت های توسعه خلاق بافت های شهری با رویکرد گردشگری بومی و پایدار(مورد مطالعه: شهر شوش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ محسن احدنژاد؛ سمیرا مرادی مفرد


16. فضاهای مفصل ، نگاه ی دیگرگون به رفتارهای جنسیتی فضا با رویکرد ایرانی-اسلامی (نمونه موردی : فضای شهری پیرامون بقاع متبرکه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حمید رضا صارمی؛ حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر


17. تحلیل زیست‌پذیری در بخش مرکزی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 12)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

الهام زارع؛ آرش ثقفی اصل؛ مهسا فریدی ثانی


18. نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

مریم پورآقاسی؛ آزیتا رجبی؛ رقیه ودایع خیری؛ علی اصغر رضوانی


19. ارزیابی و رتبه‌بندی شکوفایی شهری محلات منطقه 18 شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

موسی کمان رودی کجوری؛ طاهر پریزادی؛ فرهاد آگاه؛ آزیتا مومنی بیدزرد؛ فاطمه شفیعی


20. تحلیل نقش اعیان‌سازی بافت فرسوده شهری بر تحولات هویتی ساکنان محلات قدیمی با رویکرد آینده پژوهی (موردی: بافت فرسوده شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سجاد خانمرادی؛ مریم معینی فر؛ وحید بیگدلی راد


21. تحلیل پیامدهای فروش مازاد تراکم ساختمانی در سطح منطقه 2 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

حسن محمدپور چابکی؛ رضا حسن پور


22. تحلیل ارتباط کیفیت زندگی شهری و عامل طبقه اجتماعی در شهرها (مطالعه موردی: مناطق 1، 6 و 20 تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1399

بهروز محمدی کزج؛ آرش ثقفی اصل؛ اکبر عبداله زاده طرف؛ داریوش ستارزاده


25. ارزیابی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری شهری در نظام مطالعاتی طرح های توسعه شهری کرمانشاه از منظر برد گردشگری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1069-1084

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری