موضوعات = مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
تعداد مقالات: 77
26. ارزیابی جاذبه ها و ظرفیت های گردشگری شهری در نظام مطالعاتی طرح های توسعه شهری کرمانشاه از منظر برد گردشگری

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1069-1084

محمدصالح احمدی؛ محمدتقی رهنمایی؛ اسماعیل علی اکبری


28. بررسی نظری و تجربی شاخص‌‌های عدالت در سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر بجنورد)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1011-1032

محمد احمدی؛ حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی


31. تحلیل بسترها و موانع تحقق حکمروایی هوشمند (مطالعه موردی: شهر سنندج)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 841-856

کاوه امین نژاد؛ عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ علیرضا محمدی


34. تحلیل اثرات کاربری‌های اراضی هم‌جوار بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: منطقه 7 شهر تهران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 923-944

ابراهیم فرهادی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد


35. دیپلماسی آب و سکونتگاه‌های شهری با تأکید بر شهر مرزی زابل و رودخانه مرزی هیرمند

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 873-890

افشین متقی دستنایی؛ آرش قربانی سپهر


38. تحلیل نقش عوامل محیطی در امنیت فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 745-758

صدیقه لطفی؛ محمد ساسانی پور


40. برنامه‌ریزی راهبردی شهر پیرانشهر

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 449-466

لیلی ابراهیمی؛ محمدرحیم رهنما؛ عزت اله مافی


41. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 483-498

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی


44. تحلیل عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری (نمونه موردی : محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 185-198

محسن احدنژاد؛ سعید نجفی؛ حجت محمدی ترکمانی


47. تحلیل تقسیمات سیاسی- اداری استان گیلان براساس سازماندهی سیاسی فضای کشور

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 317-332

رضوان نظری؛ یوسف زین العابدین؛ سید احمد خادم الحسینی؛ حجت مهکویی


48. چالش های ساختاری طرح ریزی توسعه شهری از نگاه رویکرد راهبردی (اولویت ها و تأثیرات آن در کلان شهر اهواز)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 199-213

سعید امان پور؛ مسعود صفایی پور؛ سعید ملکی؛ هادی علیزاده


49. نقش محیط سکونتی بر فعالیت فیزیکی- فراغتی شهروندان (نمونه موردی: محلات سلمان فارسی و غفاری شهر ساری)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 101-115

مریم جعفری مهرآبادی؛ شمیلا الله یاری اصلی ارده؛ کمیل عبدی


50. تبیین الگوی فضایی شاخص‏های شکوفایی شهری در ایران رویکردی نوین در مطالعه پایداری کلان شهرها (مطالعه موردی کلان شهر تهران)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 281-294

منصور رضاعلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سید علی علوی؛ صفر قائد رحمتی