مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. تحلیل عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری در پذیرش کارآفرینی در بین زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

فضیله دادور (خانی)؛ سمیه سادات موسوی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 161-181

چکیده
  در محیط­های روستایی علاوه ­بر­ این­که از نیروی کار زنان در زمینه­های اقتصادی و کشاورزی بهره می­گیرند، نقش تصمیم­گیری و تصمیم­سازی آن­ها می­تواند عاملی بسیار مهم در حل مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد؛ چراکه مشارکت زنان روستایی در تصمیم­گیری­ها به­عنوان فرایندی فعال در مسیر توسعۀ روستایی از اهمیتی قابل توجه ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
2. ارزیابی و سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مدیران محلی (مطالعة موردی: ناحیه اردبیل)

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 0-0

چکیده
  گردشگری روستایی بواسطه پیوندها و تعاملاتی که با محیط زیست و جاذبه های طبیعی و جوامع محلی بر قرار می کند، پیامدهای قابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیط های انسانی و طبیعی بر جای می گذارد. لذا جهت رفع ناپایداری ها می بایست اصول و الزامات رویکرد توسعه پایدارگردشگری در سیاست ها و برنامه های اجرایی به کار گرفته شود تـا از این طریق ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
3. ارزیابی مقایسه‌ای سطح کیفیت زندگی عشایر استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان کوهرنگ)

اصغر نوروزی؛ مینا محمدیزاده

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 227-243

چکیده
  جامعة عشایری، سومین جامعه انسانی کشور(شهری، روستایی، عشایری) است که در سدة اخیر شدیداً تحت تأثیر تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی قرارگرفته‌اند. گروهی اسکان و گروهی تداوم کوچ‌نشینی را انتخاب کرده‌اند. بررسی تفاوت در شرایط زیست هر دو گروه در راستای تقویت اندیشة اسکان و یا کوچ بسیار اهمیت دارد. یکی از ابعاد مهم در این زمینه کیفیت زندگی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان)

وکیل حیدری ساربان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 123-139

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، پیمایشی و نیز از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
5. تحلیلی بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش های مرکزی و نوکنده شهرستان بندرگز)

علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ صالح آرخی؛ آمنه مسگری

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 37-54

چکیده
  در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه نواحی روستایی باشد. از آنجایی که صنایع روستایی رابط بین بخش کشاورزی و صنعت است و در بسیاری از شهرها رشد شهرنشینی همراه با رشد صنعتی می­باشد، ضروری است صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوامع روستایی بویژه در قالب شهرک­های صنعتی گسترش یابد. هدف کلی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
6. تحلیل اثرات پراکنده رویی شهری در توسعه پایدار روستایی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی: روستاهای ادغام شده در شهر ارومیه)

کریم حسین زاده دلیر؛ صفر حاجی آقازاده؛ فاطمه نصیری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 949-965

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات پراکنده‌رویی شهری در توسعه پایدار روستاهای ادغام شده از دیدگاه جامعه محلی می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، روش توصیفی - تحلیلی و جهت جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق 16روستای ادغام شده در بافت کالبدی شهر ارومیه در فاصله سال‌های 1335 ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
7. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان محلات )

علی اکبر عنابستانی؛ کبریا مرادی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 817-831

چکیده
  گردشگری امروزه از جمله اولین فعالیت‌ها جهت اشتغال‌زایی و درآمدزایی در جهان محسوب می‌شود در سال‌های اخیر با رشدی شتابان جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. صنعت گردشگری به دلیل ماهیت چتر گونه خود دارای انواع گوناگونی است و به بخش‌های متفاوتی تقسیم می‌شود که یکی از زیر مجموعه‌های آن گردشگری کشاورزی است. یکی از مهم ترین شروط برنامه‌ریزی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
8. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دامنکوه شهرستان اسفراین)

حسین فراهانی؛ مهری جهانسوزی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 833-845

چکیده
  امروزه کارآفرینی کشاورزی از مهم‌ترین راه‌کارهای توسعه‌ی روستایی محسوب می‌شود. اگر چه کارآفرینی تنها راه‌کار اشتغال زایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی نیست، اما قطعاً بهترین و بهره ورترین نوع آن است. به همین منظور این پژوهش با هدف تحلیل عوامل موثر بر کارآفرینی در بخش کشاورزی نواحی روستایی انجام شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
9. شناخت و سطح بندی شاخص های موثر مکانِ حساس در برنامه ریزی پدافندغیرعامل روستاهای کشور (نمونه موردی: روستاهای مرزی استان اردبیل)

لطف اله ملکی؛ بهرام ایمانی؛ قاسم فتحی؛ دلاور معصومی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1021-1033

چکیده
  پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت‌های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است. معیشت و اشتغال پایدار و فعالیت انسانی در گرو امنیت در تمامی ابعاد هر جامعه ای هست، مخاطرات طبیعی و انسانی ، همواره زندگی، زیربناها و تأسیسات شهری و روستایی را تهدید می‌کند.علی الخصوص ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
10. تحلیل اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر اقتصاد خانوارهای روستایی (مطالعه‌ی موردی: روستاهای دارای خانه دوم گردشگری، شهرستان ایجرود؛ استان زنجان)

جمشید عینالی؛ مهدی چراغی؛ فریبا عباسی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1149-1165

چکیده
  گردشگری خانه‌های دوم بیانگر یک روند دو سویه اقتصادی و اجتماعی بین نواحی روستایی و شهری است که می‌تواند دربرگیرند اثرات مثبت و منفی اقتصادی در سکونتگاه‌های روستایی باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر اقتصاد روستاهای گردشگرپذیر در شهرستان ایجرود است. تحقیق حاضر کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی مبتنی بر گردآوری ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
11. تحلیل ارتباط مشارکت روستایی و فقرسیاسی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان سراوان شهرستان رشت)

مجید یاسوری؛ سیده فاطمه امامی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 567-583

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می­باشد. متغیرهای پیش­بین تحقیق را مشارکت(در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی)، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر سیاسی تشکیل می­دهد. نوع تحقیق به صورت کاربردی- توسعه­ای ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
12. سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان پایین‌ولایت شهرستان کاشمر)

الیاس چهرازی؛ علی منظم اسماعیل پور؛ مهدی قانعی زارع

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 717-733

چکیده
  مفهوم توسعه پایدار را می‌توان حالتی از تعادل و توازن میان ابعاد مختلف توسعه دانست که هدف آن برآورده کردن احتیاجات و بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان است. از این روی دستیابی به توسعه پایدار، به منظور بهره‌برداری مناسب از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن میان انسان، اجتماع و طبیعت، هدف آرمانی برنامه‌ریزان و مدیران توسعه و ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
13. سنجش پایداری شاخص های توسعه اقتصادی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان رودبار)

علیرضا دربان آستانه؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 757-771

چکیده
  پایداری اقتصادی بدنبال ایجاد رشد عادلانه و متوازن جوامع انسانی، تضمین بهره مندی تک تک انسان ها در طول زمان بدون وارد آوردن خدشه به منابع زیستی، طبیعی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف سنجش پایداری شاخص های اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودبار انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است، جامعة آماری ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
14. ارزیابی و تحلیل پراکنش فضایی سکونتگاه های روستایی با تأکید برخطر پذیری زیستی و فعالیتی (مطالعه موردی: حوزه دهستان آق سو)

ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ محبوب بابایی؛ مرتضی بصیری

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 735-756

چکیده
  واکاوی سکونتگاه های روستایی در بخش های اقتصادی، اجتماعی و محیطی بدون در نظر گرفتن رویکردهای زیستی ،فضایی وخطر پذیری ممکن نبوده چرا که سکونتگاه های روستایی با شدت و ضعف متفاوت با چالش هایی نظیر غفلت از مدیریت کالبدی و فضایی رو به رو هستند عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا، شیب،گسل، منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی، هر کدام بسترهای ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
15. تحلیل فضایی توسعه یافتگی مناطق روستایی با تأکید بر نقش آفرینی اشتغال زنان روستایی در شهرستان رامسر

مصطفی طالشی؛ سید یاسر حکیم دوست

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 473-489

چکیده
  ییکی از ویژگیهای نظام سکونتگاهی در کشورهای درحال توسعه ، تمرکز شدید و عدم تعادل فضایی است، که این ویژگی در برخی از مواقع معلول نتایج سیاست های رشد قطبی به شمار می آید. روش تحقیق در این پژوهش از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی و تحلیلی است.در این پژوهش بمنظور سطح بندی روستاهای منطقه از تحلیل عاملی بواسط بهره گیری از 38 شاخص استفاده ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
16. تعیین اولویت‌های گردشگری و سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری روستایی شمالغرب استان گیلان

شهرام امیرانتخابی؛ رضا ویسی؛ مژگان سبب کار؛ سعید محمودی نیا

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 491-507

چکیده
  اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک‌های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه‌ریزی توسعه گردشگری، سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن روستایی و جلوگیری از حدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
17. تحلیل اثرات ظرفیت‌سازی اجتماعی بر بهبود مدیریت توسعه روستایی (مطالعه موردی: شهرستان گرمی)

وکیل حیدری ساربان؛ قاسم جاوید

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 411-426

چکیده
  ظرفیت‌سازی اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت و مدیریت توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود؛ و به خوداتکایی مردمی، دسترسی به حقوق در بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خودکفایی در تامین مواد غذایی استراتژیک، دسترسی به درآمدها، داریی‌ها و تسهیلات اعتباری، دسترسی به دانش و فن‌آوری و وجود یک فضای مشارکتی در تمامی جنبه‌های تلاش ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
18. بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات کاربری اراضی شهری و روستایی (نمونه مورد مطالعه: شهرستان کلاردشت)

ناصر علیقلی‌زاده فیروزجایی؛ مصطفی قدمی؛ محمود غریبی جویباری

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 395-410

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی و تحلیل نقش گردشگری در بروز تغییرات کاربری زمین در نواحی روستایی و شهری شهرستان کلاردشت می­باشد. روش  انجام  این تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی بر پیمایش  است.  داده­های این تحقیق از طریق مشاهدات میدانی، مصاحبه و تصاویر  ماهواره­ای گردآوری شده است و برای تولید نقشه پوشش اراضی و آشکارسازی تغییرات، از ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
19. راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی استان گیلان

یاسر رمضان نژاد؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 19-34

چکیده
  کرانه‌های ساحلی گیلان با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و همچنین داشتن سواحل ماسه‌ای و مناظر زیبا می‌تواند یکی از بزرگترین کانون‌های گردشگری ساحلی باشد. با وجود اینکه بیش از یک دهه از ایجاد مقاصد گردشگری ساحلی در استان گیلان می‌گذرد ولی این مقاصد نتوانسته‌اند به سطح قابل‌قبولی از توسعه دست یابند. بدین‌سان، این پرسش مطرح می‌باشد ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
20. تبیین نقش سیاستگذاری های حمایتی زراعی در تحولات اقتصـادی روستاهـای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی

محمد شیرزاد وزمتر؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدصادق اللهیاری

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-18

چکیده
  تدوین سیاست‌گذاری‌های اصولی از جمله مسائل مهم کشاورزی است که با توجه به جمعیت روستایی کشور و تخصصی شدن تولیدات کشـاورزی در شکوفایی اقتصاد و توسعه کشـاورزی نقش به‌سزایی دارد. پژوهش حاضر در صـدد بررسی نقش سیاست-گذاری‌های حمایتی زراعی در تحـولات اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهایی برای بهبـود وضعیت ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
21. ارزیابی حمایت ساکنین روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار (مطالعه موردی: روستاهای درسجین و گلابر، استان زنجان)

احمد رومیانی؛ خدیجه عباس رشید؛ فریدون خادم

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 217-233

چکیده
  گردشگری یکی از فعالیت­های اقتصادی، اجتماعی انکارناپذیر دنیای کنونی جوامع بشری است. این فعالیت پاسخی به نیازهای درونی انسان­ها جهت تمدد اعصاب، استراحت، آشنایی با فرهنگ­ها و بهره­مندی از زیبایی­های طبیعـی و بکر است. یکی از زیرشاخه­های صنعت گردشگری، گردشگری روستایی می­باشد که با توجه به ظرفیت­های طبیعی و فرهنگی موجود ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
22. بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت

رضا موحدی؛ مسعود سامیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 163-177

چکیده
  بیشترتحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستاییان به شهر ها، عمدتاً بدنبال بررسی علل و عوامل این پدیده هستند تا بتوانند برای برنامه­ریزی­های توسعه روستایی راهکارها و راه حل­های مناسب تری ارائه دهند. پژوهش حاضر نیز به بررسی عوامل مختلف موثر بر مهاجرت روستا - شهری شهرستان سردشت پرداخته است. این تحقیق از نظر ماهیت، در زمره تحقیقات ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
23. ارزیابی اثرات گردشگری خانه‌های دوم بر روی کیفیت زندگی ساکنین دائمی (مطالعه موردی: دهستان سعیدآباد، شهرستان ایجرود)

اعظم بیگدلی؛ جمشید عینالی؛ علیرضا رابط؛ فریبا عباسی

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 199-216

چکیده
  گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت اجتماعی- اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی از طریق ایجاد زمینه‌های شغلی و درآمدی جدید برعهده بگیرد که همین امر نیز می‌تواند به بهبود زندگی و ارتقای کیفیت آن در جوامع روستایی کمک کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیرات گردشگری و توسعه خانه­های دوم در شاخص‌های کیفیت زندگی ساکنین ...  بیشتر