مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
1. تبیین نقش اجتماعی -فرهنگی گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

چکیده
  تحقیق حاضر یک پژوهش کاربردی به روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات پیمایشی که از طریق تکمیل پرسشنامه در قالب طیف لیکرت طراحی شده و همچنین با استفاده از داده های عینی و ذهنی منتج از پرسش نامه های تکمیل شده از سرپرستان خانوار و شورای اسلامی روستاهای نمونه انجام شده است. هدف پژوهش تبیین نقش اجتماعی-فرهنگی گردشگری در توسعه روستاهای ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
2. تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی شهرستان تالش

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ بهمن رمضانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

چکیده
  سطح توانمندی و دسترسی به منابع، امکانات و خدمات از جمله عواملی است که در رفتار روستائیان در محیط موثر است. لذا هدف از این پژوهش مقایسه چهار ناحیه ارتفاعی روستاهای شهرستان تالش از نظر تاثیرات رفتاری بر محیط می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر پیمایشی و کتابخانه‌ای بوده و جامعه آماری تحقیق شامل سکونتگاه های روستایی چهار ناحیه ساحلی، جلگه، ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
3. آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ محمدباسط قریشی میناباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

چکیده
  گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود عموماً بر پایه طبیعت‌گردی استوار است، لذا خواه ناخواه پیامدهای نامطلوبی را بر محیط زیست وارد می‌کند. از این رو آسیب‌شناسی زیست محیطی فعالیت‌های گردشگری در نواحی روستایی این شهرستان، هدف اصلی این پژوهش می‌باشد که به منظور دستیابی به آن از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استفاده شد. برای انجام مطالعات ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
4. تحلیلی بر نارسایی نظام سیاست گذاری برنامه ریزی روستایی باتاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

چکیده
  مقاله حاضر دارای هدف کاربردی و با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. در این مقاله برای رتبه بندی دهستان ها از روش ویکور، تحلیل پهنه ای خدمات از روش بیضی انحراف معیار، برای تحلیل خوشه ای و تمرکز تسهیلات از روش موران و برای تحلیل ارتباط بین متغیرها از روش همبستگی چند متغیره استفاده شده است. نمونه های موردی تحقیق روستاهای استان خراسان ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
5. بررسی رابطه سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان

علیرضا محمدی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

چکیده
  توانمندسازی یکی از روش های نوین توسعه با هدف بهبود عملکرد، افزایش بهره وری، استفاده از ظرفیت ها و آماده شدن برای چالش های آتی است. واژه «توانمندسازی» به طور کلی به معنای ظرفیت فرد یا گروه برای تعیین امور خود است. این واژه به طور گسترده ای در حوزه های مختلف از جمله روان شناسی، مدیریت، آموزش، مطالعات زنان و جامعه شناسی استفاده شده ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
6. نقش پول انتقالی مهاجران روستایی بر تغییر وضعیت اقتصادی و رفاه خانواده های آنان( مطالعه موردی: دهستان میانکاله،شهرستان بهشهر)

زهرا شریفی نیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

چکیده
  در ادبیات مربوط به مهاجرت، به علت مهاجرت، بیش تر توجه شده و به اثرات مثبت آن بر رفاه و اقتصاد در مبدا و مقصد خانوارها چندان توجه نشده است، بنابراین نظر به عدم توجه کافی به این موضوع در کشور، مقاله حاضر به بررسی نقش پول انتقالی مهاجران روستایی بر بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه خانواده های آنان در دهستان میانکاله(شهرستان بهشهر) به عنوان یکی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
7. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات جمعیتی نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

نصرالله مولائی هشجین؛ بهمن رمضانی؛ محمدباسط قرشی مینآباد؛ سیده فهیمه هاشمپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

چکیده
  تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در واقع به عنوان یکی از پدیده‌های نامطلوب و آشکار نشئت گرفته از زیاده خواهی‌های انسان به شمار می‌آید. یکی از مهمترین پیامدهای حادث شده از این تغییر نامطلوب، ایجاد بی نظمی در معیشت و درآمد ساکنان محلی و بروز تحرکات جمعیتی است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، بررسی پیامد تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
8. ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران)

سمیه عزیزی؛ وحید ریاحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

چکیده
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی به منظور توسعه فیزیکی روستاهای ایران اجرا شده است. ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح‌ها موضوع مهمی است که می‌تواند از یک‌سو پیامدهای اجرای طرح را در روستاها مشخص کند و از سوی دیگر با شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های موجود، اطلاعات لازم را برای مدیریت بهتر طرح‌ها فراهم نماید. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات کالبدی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
9. بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر

خدیجه بوذر جمهری؛ علی واعظ طبسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

چکیده
  امروزه همه کشور‌ها سعی دارند سالانه سهم خود را از صنعت گردشگری و جذب هرچه بیشتر گردشگران افزایش دهند. بالا بردن سهم کشور از این صنعت، نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب و تبلیغات و بازاریابی مطلوب است. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی بر جذب گردشگران روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
10. بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی)

خدیجه بوزر جمهری؛ علیرضا معینی؛ فهیمه جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

چکیده
  پژوهش‌های نظری و تجربی نشان می‌دهد، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، نقش مهمی در توسعه و جذب گردشگران ایفا می‌کند و تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بسیاری بر جامعۀ میزبان دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و مقایسۀ آثار و پیامدهای اقامتگاه‌های بوم‌گردی دو روستای کنگ (شهرستان طرقبه شاندیز) و درخت سپیدار (شهرستان مشهد) اختصاص ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
11. بررسی توان های گردشگری روستایی و موانع توسعه آن در شهرستان لاهیجان

نورالدین عظیمی؛ غزل علیدوست

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 137-152

چکیده
  همزمان با گسترش سهم فعالیت‌های توریسم در اقتصاد جهانی، گردشگری در مناطق روستایی بعنوان مکانیسمی برای تنوع بخشی به اقتصاد جوامع روستایی مورد توجه برنامه‌ریزان و حکومت‌های محلی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب طبیعی و وجود زمینه‌های فرهنگی متنوع در شهرستان لاهیجان، مقاله حاضر تلاش می‌کند به شناسایی توان‌ها و پتانسیل‌های ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
12. تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی روستاهای شهرستان قائمشهر

اسفندیار مهری تالارپشتی؛ عیسی پوررمضان؛ نصرالله مولائی هشجین؛ آتوسا بیگدلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 319-332

چکیده
  گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد با اثر بر بنیان‌های اقتصاد روستایی می‌تواند نقش مهمی را در پایداری اجتماعی نواحی روستایی ایفا کند. این پژوهش به دنبال تبیین نقش گردشگری در پایداری اجتماعی نواحی روستایی شهرستان قائمشهر می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق آن توصیفی - تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
13. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

مهرداد دیوسالار؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 101-118

چکیده
  زیست و معیشت مردم مازندران که در بازه زمانی مورد مطالعه یعنی دوره پهلوی اول (1304-1320)، محدودی جغرافیای استان­های مازندران و گلستان کنونی از منتهی الیه غرب رامسر تا منتهی الیه شرق مراوه تپه را در بر    می­گرفت؛ در طول تاریخ به سبب تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی در سه واحد جغرافیایی جلگه­ای، کوهپایه­ای و کوهستانی و بر ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
14. تحلیل چالش‌های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی(مطالعه موردی: دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ سید رضا حسینی کهنوج

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 41-58

چکیده
  از آنجا که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش کشاورزی در مناطق روستایی به زنجیره ارزش و حلقه‌های انتهایی آن یعنی بازار محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، پژوهش حاضر به شناسایی مهمترین چالش‌های بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران می-پردازد. منطقه مورد مطالعه قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی، یعنی دهستان بقمچ شهرستان چناران است. روش ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
15. بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)

لیلا حسنلو؛ حمید جلالیان؛ جلال خمری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 59-78

چکیده
  فقدان برنامه جامع منجر به ایجاد اختلال در توسعه روستایی و ساخت و ساز و ترکیب ساختمان‌های جدید و قدیمی در جوامع روستایی شده است. فضاهای آشفته و بهم‌ریخته روستایی و تخریب محیط زیست به موانع چشم‌انداز روستایی تبدیل شده‌اند. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
16. مکان‌یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار، خراسان رضوی)

علی حاجی نژاد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ خدیجه صادقی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 79-100

چکیده
  توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربری‌ها از جمله کاربری بهداشتی- درمانی به منظور رعایت اصل عدالت برای دسترسی برای همه اقشار جامعه، تامین سلامت و رفاه عمومی و مکان‌یابی بهینه این مراکز از ضروریات ساماندهی مناطق روستایی می‌باشد. مکان‌یابی خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، امری مهم در برنامه‌ریزی روستایی محسوب ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
17. سازوکار سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب

رضا منافی آذر؛ حسن افراخته؛ عبدالحمید نظری

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 299-318

چکیده
  سرمایه‌داری مستغلات بخشی از سرمایه‌داری است، مادامی‌که ارزش افزوده را از طریق ارزش مصرفی تولید کند در خدمت گردش سرمایه مولد است، اما زمانی‌که با سوداگری و انگیزه سودجوئی فقط به تولید ارزش دارائی بپردازد، سرمایه‌داری غیرمولد محسوب می‌شود. هدف این پژوهش بررسی و شناخت سازوکارهای سرمایه‌داری مستغلات در ناحیه میاندوآب است. بنیان ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
18. تدوین مدل توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین در روستاهای استان ایلام

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پوراشرف؛ کرم خلیلی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 265-282

چکیده
  شرکت های کوچک و متوسط با دارا بودن ویژگی های چون ، انعطاف و انطباق پذیری محیطی در شرایط متغییر ، نیازمندی به سرمایه اندک و سادگی ساختار ، همخوانی مناسبی با وضعیت اقتصادی روستاهای ایران دارند. این پژوهش کمّی و ماهیت و هدف آن کاربردی‌ و ازنظر گردآوری داده‌ها نیز توصیفی- پیمایشی می‌باشد. برای تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار SPSS به‌عنوان ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
19. پهنه‌بندی سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ حمید جلالیان

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 251-264

چکیده
  پایداری سکونتگاه‌های روستایی در گرو پویایی اقتصاد آن است، تا آنجا که امروزه توسعه اقتصادی پایدار به عنوان اصلی رین هدف اقتصادی در برنامه‌ریزی کشورهای در حال توسعه مطرح است. پیش شرط اساسی برنامه‌ریزی برای پایدارسازی اقتصادی روستاها آگاهی از جایگاه و توانایی آنها است. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی و سنجش سطوح فضایی پایداری اقتصادی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
20. واکاوی پایداری در مناطق روستایی اطراف اکوسیستم تالاب با توجه به الگوی اکوویلج (مطالعه موردی: روستاهای پیرامون تالاب زریوار)

محمدامین Khorsani؛ سیما سعدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 231-250

چکیده
  در کشور اهمیت اکوسیستم تالاب در اقتصاد و کیفیت زندگی مردم مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تالاب های ایران در حال تخریب هستند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی شاخص های سازگاری با محیط زیست پایدار بر اساس مدل اکوویلج در جامعه روستایی اطراف اکوسیستم تالاب در روستاهای اطراف دریاچه زریوار می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل 1539 خانوار می باشد ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
21. ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع های گردشگری ( مطالعه موردی: محور نوشهر-رامسر)

محمد علی الهی چورن؛ جمشید عینالی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 185-198

چکیده
  رضایتمندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد و توسعه آتی مقاصد گردشگری محسوب می شود. بر اساس دیدگاه صاحب نظران میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت و کارآمدی خدمات ارایه شده در مقاصد گردشگری دارد. ونوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tتک نمونه ای استفاده ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
22. ارزیابی و سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه مدیران محلی (مطالعه موردی: ناحیه اردبیل)

مصطفی طالشی؛ کیومرث خداپناه

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 267-280

چکیده
  گردشگری روستایی بواسطه پیوندها و تعاملاتی که با محیط زیست و جاذبه های طبیعی و جوامع محلی بر قرار می کند، پیامدهای قابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیط های انسانی و طبیعی بر جای می گذارد. لذا جهت رفع ناپایداری ها می بایست اصول و الزامات رویکرد توسعه پایدارگردشگری در سیاست ها و برنامه های اجرایی به کار گرفته شود تـا از این طریق ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
23. تحلیل عوامل موثر بر فرآیند تصمیم گیری در پذیرش کارآفرینی در بین زنان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان)

فضیله دادور (خانی)؛ سمیه سادات موسوی

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 151-170

چکیده
  در محیط­های روستایی علاوه ­بر­ این­که از نیروی کار زنان در زمینه­های اقتصادی و کشاورزی بهره می­گیرند، نقش تصمیم­گیری و تصمیم­سازی آن­ها می­تواند عاملی بسیار مهم در حل مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی باشد؛ چراکه مشارکت زنان روستایی در تصمیم­گیری­ها به­عنوان فرایندی فعال در مسیر توسعۀ روستایی از اهمیتی قابل توجه ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
24. تحلیلی بر پیامدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: بخش های مرکزی و نوکنده شهرستان بندرگز)

علی اکبر نجفی کانی؛ بهمن صحنه؛ صالح آرخی؛ آمنه مسگری

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 35-52

چکیده
  در کشور ما به دلیل محدودیت منابع آب و خاک، کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اهداف توسعه نواحی روستایی باشد. از آنجایی که صنایع روستایی رابط بین بخش کشاورزی و صنعت است و در بسیاری از شهرها رشد شهرنشینی همراه با رشد صنعتی می­باشد، ضروری است صنایع تبدیلی و تکمیلی در جوامع روستایی بویژه در قالب شهرک­های صنعتی گسترش یابد. هدف کلی ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
25. تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت بحران زلزله (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی، شهرستان ورزقان)

وکیل حیدری ساربان

دوره 15، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 117-132

چکیده
  هدف این مقاله مطالعه و تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی در بهبود تاب‌آوری روستاییان پیرامون مدیریت سانحه زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف توسعه‌ای، و از لحاظ ماهیت، پیمایشی و نیز از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه روستاهای آسیب دیده دهستان ازومدل شمالی و خانوارهای ساکن در این روستاها ...  بیشتر