موضوعات = مطالعات برنامه ریزی روستایی و عشایری
تعداد مقالات: 53
1. ارزیابی اثرت اجرای طرح هادی در توسعه کالبدی روستاها از دیدگاه روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان رباط‌کریم - استان تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

سمیه عزیزی؛ وحید ریاحی


2. بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399

خدیجه بوذر جمهری؛ علی واعظ طبسی


3. تحلیل جغرافیایی نقش درآمد و سطح دسترسی به منابع و خدمات در شکل‌گیری رفتار روستائیان در محیط در مناطق روستایی شهرستان تالش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1399

مسعود یحیی زاده؛ تیمور آمار؛ عیسی پوررمضان؛ بهمن رمضانی


4. بررسی آثار و پیامدهای اقامتگاه ‏های بوم‏گردی بر جوامع روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کنگ و درخت سپیدار استان خراسان رضوی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

خدیجه بوزر جمهری؛ علیرضا معینی؛ فهیمه جعفری


5. تبیین نقش اجتماعی -فرهنگی گردشگری در توسعه روستایی(مطالعه موردی روستاهای جنوب غربی گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1399

پرویز رجبی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ اکبر معتمدی مهر


6. بررسی رابطه سیاست‌های کمیته امداد امام (ره) و شاخص‌های توانمندسازی اقتصادی خانوارهای زیرپوشش روستایی مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

علیرضا محمدی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین


7. تحلیلی بر نارسایی نظام سیاست گذاری برنامه ریزی روستایی باتاکید بر عدالت فضایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

مجید پورعیسی چافجیری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


8. آسیب‌شناسی توسعه گردشگری در نواحی روستایی شهرستان لنگرود با تأکید بر اثرات زیست‌محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

نغمه صاحبی؛ عیسی پوررمضان؛ تیمور آمار حاجی شیرکیا؛ محمدباسط قریشی میناباد


9. تبیین پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر تحولات جمعیتی نواحی روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان ساری، استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1399

سیده فهیمه هاشمپور؛ نصرالله مولائی هشجین؛ محمدباسط قرشی مینآباد؛ بهمن رمضانی


13. واکاوی موانع و محدودیت‌های توسعه مسکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان-های زابل و هامون)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399

صادق اصغری لفمجانی؛ اعظم بردبار گلوی


14. بررسی تأثیر ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بر بهبود شاخص‌های اقتصادی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان گرگان)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399

نسرین مخیری؛ شهره تاج؛ علیرضا استعلاجی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی


15. تحلیل نقش مدیریت روستایی در افزایش تاب‌آوری روستاییان در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399

محمد ولائی؛ عبداله عبدالهی؛ آیناز اسکندرزاده؛ اکبر حسین زاده؛ هادی ضربی


16. تبیین اثرات وپیامدهای جابجایی سکونتگاههای روستایی درمحدوده سدهای استان خوزستان

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-48

صادق الهیاری؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار؛ پرویز رضائی


17. بررسی زمینه‌های توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری (مطالعه موردی: روستای کزج شهرستان خلخال)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399

حجت الله رشیدکلویر؛ نعیم غفاری هشتجین؛ اصغر باقری؛ وکیل حیدری ساربان


18. تحلیل وضعیت مناطق روستایی براساس شاخص های برنامه ریزی فضایی گردشگری (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1399

احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ محمدرضا رضوانی


19. تدوین مدل توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین در روستاهای استان ایلام

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 265-282

نبی امیدی؛ اسفندیار محمدی؛ یاسان اله پوراشرف؛ کرم خلیلی


20. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 101-118

مهرداد دیوسالار؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور


23. سازوکار سرمایه داری مستغلات در ناحیه میاندوآب

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 299-318

رضا منافی آذر؛ حسن افراخته؛ عبدالحمید نظری


24. پهنه‌بندی سطح پایداری اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 251-264

هادی قراگوزلو؛ عبدالرضا رحمانی فضلی؛ فرهاد عزیزپور؛ حمید جلالیان


25. ارزیابی توان بوم شناختی استان گیلان جهت فعالیت های بومگردی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 333-347

مهدی حسام؛ امیررضا شابهرامی