معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. بررسی حس تعلق در پهنه‌های تاریخی با تأکید بر متغییرهایی کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: پهنه‌های ارگ-گنجعلیخان، مظفری و قلعه محمود شهر کرمان)

میترا قربی؛ حمید محمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 0-0

چکیده
  امروزه مفهوم حس تعلق یکی از مهم‌ترین مسائل پیشِ روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند؛ اما امروزه به رغم وجود پتانسیل‌های بسیار در بیشتر بافت‌های تاریخی، کیفیت نامطلوب محیطی و کالبدی سبب ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی، کاهش حس تعلق و زوال تدریجی این بافت‌ها می‌گردد. ...  بیشتر

معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
2. پدیدار شناسی ادراک حسی و تجربه ادراکی خانه بومی (مطالعه موردی مدبق خانه‌های منطقه موکریان)

بایزید گلابی؛ قادر بایزیدی؛ ارسلان طهماسبی؛ جلیل سحابی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 913-929

چکیده
  پژوهش حاضر به کاوش معنای معماری خانه‌های بومی منطقه موکریان ایران برخاسته از حسیت و تجربه ادراکی می‌پردازد. هدف نهایی پژوهش، نگرش ناب به حس‌و‌خانه در‌جهت کشف رابطه عمیق آن‌ها‌و‌ بیان یک روش علمی برای هویدایی ادراک حسی معماری‌و تجربه ادراکی خانه توام با افشا‌نمودن‌و آشکارگی میزان درگیری حس‌ها با فضا‌و اهمیت خصایص هستندگی ...  بیشتر

معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
3. امکان سنجی توسعه فیزیکی بهینه شهر بناب

ابراهیم سامی؛ پوران کرباسی؛ زهرا افضلی

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 847-868

چکیده
  امروزه یکی از موارد بسیار مهم و پیچیده برای برنامه‌ریزان شهری، تصمیم‌گیری در مورد مکانه‌ای مناسب جهت گسترش آتی شهر و تعیین اراضی مناسب توسعه می‌باشد که این مهم تنها با نگاهی جامع نسبت به تمام عوامل تأثیرگذار در جهت‌یابی توسعه‌ی فیزیکی شهر ، محقق خواهد شد. در این راستا، پژوهش حاضر که از نوع توسعه‌ای -کاربردی می‌باشد، باهدف تعیین ...  بیشتر

معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
4. مصرف انرژی و انتشار کربن معادل در چرخه حیات جداره‌های خارجی متداول مسکن شهری، رهیافتی در توسعه پایدار انرژی (مطالعه موردی: مناطق شهر سنندج)

ایوب مرادخانی؛ نیلوفر نیک قدم؛ منصوره طاهباز

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1035-1056

چکیده
  پایداری انرژی در چارچوب توسعه پایدار محقق می‌شود. دستیابی به اهداف سیاست پایدار انرژی، یعنی تأمین امنیت، حفاظت محیط‌زیست و رشد اقتصادی، درگرو بهبود بهره‌وری انرژی است. در این راستا، پژوهش حاضر با توجه به سهم عمده‌ مصرف انرژی در ایران توسط ساختمان‌های مسکونی، باهدف شناسایی و مقایسه تطبیقی جداره‌های خارجی متداول مسکن شهری، در ...  بیشتر

معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
5. سنجش پایداری بافت‌های شهری (نمونه موردی: شهر اردبیل)

حجت الله رشیدکلویر؛ حسن اکبری

دوره 14، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1073-1093

چکیده
  بافت‌های شهری به عنوان محدوده‌های شهری که در ادوار مختلف شکل می‌گیرند و می‌توانند چند محله را در دل خود جای دهند، جزو اندام‌های سازنده شهر محسوب می‌شوند که برای دستیابی به شهری پایدار و قبل از هر نوع برنامه‌ریزی برای شهر، لازم است پایداری آنها مورد سنجش قرار گیرد. از همین رو هدف تحقیق حاضر سنجش پایداری محلات و بافت‌های شهری اردبیل ...  بیشتر

معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
6. بررسی میزان تطابق اصول واسازی با معماری بومی روستایی گیلان

سید مهدی امیرکیایی؛ سید مجید مفیدی شمیرانی؛ محمد جواد مهدوی نژاد؛ محمد مهدی رییس سمیعی

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 377-393

چکیده
  روش واسازی از ابتدای فرآیند طراحی، امکان استفاده مجدد از اجزا و مصالح ساختمان را مد نظر قرار می دهد که موجب کاهش مصرف منابع جدید، انرژی، کاهش ضایعات و حفظ محیط زیست خواهد شد. بررسی معماری بومی در برخی مناطق، اصول به کار رفته مشابهی در ساختار بناها را با اصل واسازی نشان می‌دهد. نوعی از این معماری بومی، در شمال ایران و در استان گیلان وجود ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
7. ارزیابی تأثیر بافت اسلامی بر احساس امنیت بر اساس اصول نسل دوم CPTED (مطالعه موردی: محلّه فهادان شهر یزد)

کرامت اله زیاری؛ محمدسینا شهسواری؛ اسماعیل نجفی

دوره 14، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 275-292

چکیده
  احساس امنیت همواره یکی از نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ بوده است. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی این نکته است که آیا اصول نسل دوم CPTED در میزان احساس امنیت بافت اسلامی محله فهادان یزد تأثیرگذار بوده است یا خیر؟ در این پژوهش از چهار شاخص فرهنگ جمعی، نظارت اجتماعی، آستانه ظرفیت و همبستگی اجتماعی به‌عنوان معیارهای نسل دوم CPTED استفاده ...  بیشتر

مطالعات برنامه ریزی شهری و منطقه ای
8. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان

دوره 13، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 251-266

چکیده
  با توجه به اینکه درفرایندبرنامه ریزی شهری توجه به مباحث اجتماعی،امری اجتناب ناپذیروبخش جدایی ناپذیرطرحهای شهری محسوب می شود.باتعیین ابعادپایداری اجتماعی می توان رویه های موثر برمفاهیم اجتماعی رابررسی و شناسایی نمود. این پژوهش بافرض یکسان نبودن پایداری اجتماعی در پروژه های مسکونی مسکن مهر در شهر یاسوج انجام گرفته است و هدف آن شناخت، ...  بیشتر