موضوعات = جامعه شناسی و سکونتگاههای انسانی
تعداد مقالات: 13
2. واکاوی چالش تفاوت های جنسیتی و حق بر شهر (مطالعه موردی: شهر قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1400

فهیمه شکوه فر؛ زهره داودپور؛ وحید بیگدلی راد


3. طراحی مدل هم آفرینی ارزش در صنعت گردشگری سلامت استان گیلان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1400

مریم حسن زاده؛ نرگس دل افروز؛ علی قلی پور سلیمانی؛ کامبیز شاهرودی


5. شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 16، شماره 1، بهار 1400، صفحه 175-190

منصور رحمتی؛ محمدحسن یزدانی؛ اصغر پاشازاده


8. تحلیلی بر نقش کیفیت فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی (مورد پژوهی: محله تجریش)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-100

جمیله توکلی نیا؛ حسن محمدیان مصصم؛ سعید ضرغامی


10. مدل‌ یابی و تأثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شهر کاشان)

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 245-265

محسن شاطریان؛ رسول حیدری سورشجانی؛ کامران دولتیاریان


12. بررسی عوامل موثر بر مهاجرت روستاییان در شهرستان سردشت

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 163-177

رضا موحدی؛ مسعود سامیان


13. سنجش میزان رضایت‌مندی از مسکن مهر با تأکید بر ابعاد پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: مسکن مهر شهر یاسوج)

دوره 13، شماره 1، بهار 1397، صفحه 251-266

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده؛ فریبا نمازیان