مقاله پژوهشی معماری و شهرسازی و سکونتگاههای انسانی
1. بررسی حس تعلق در پهنه‌های تاریخی با تأکید بر متغییرهایی کالبدی و محیطی (مطالعه موردی: پهنه‌های ارگ-گنجعلیخان، مظفری و قلعه محمود شهر کرمان)

میترا قربی؛ حمید محمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  امروزه مفهوم حس تعلق یکی از مهم‌ترین مسائل پیشِ روی شهرسازی معاصر است. درگذشته شهرها از توانایی بالایی برای برقراری تعامل بین انسان و فضا برخوردار بودند؛ اما امروزه به رغم وجود پتانسیل‌های بسیار در بیشتر بافت‌های تاریخی، کیفیت نامطلوب محیطی و کالبدی سبب ضعیف شدن پیوندهای اجتماعی، کاهش حس تعلق و زوال تدریجی این بافت‌ها می‌گردد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. سنجش تفاوت میان رضایتمندی از کیفیت خدمات شهری و توزیع کاربری‌های شهری در مناطق شهر اهواز

سعید امانپور

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش تفاوت میان رضایتمندی از کیفیت خدمات عمومی شهری و توزیع فضایی کاربری‌های شهری در سطح مناطق 7گانه شهر اهواز می باشد. این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. برای سنجش توزیع فضایی کاربری های شهری از طرح جامع و تفضیلی شهر اهواز و برای سنجش رضایتمندی شهروندان از کیفیت خدمات شهری نیز از شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی و تحلیل ادراک حریم در پیکربندی فضایی مجتمع های مسکونی معاصر با رویکرد نحو فضا (نمونه موردی: مجتمع مسکونی آسمان تبریز)

سولماز بابازاده اسکویی؛ سحر طوفان؛ سیروس جمالی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  پژوهش حاضر به تحلیل رابطه متقابل بین پیکربندی فضایی، عمق فضا، روابط فضای معماری در ادراک حریم، جهت شناسایی الگوی پنهان و ساختار اجتماعی ارتباطات در یکی از مجتمع های مسکونی معاصر در تبریز، می پردازد. "عمق"، "هم پیوندی" از پارامترهای بسیار مهم در ادراک حریم می باشند که به کمک ترسیم نمودارهای توجیهی و خروجی متغیرهای عددی در نرم افزار تخصصی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناسایی چالش‌های عمده بازاریابی تنباکو در سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی(مورد مطالعه: دهستان بقمچ، شهرستان چناران)

مریم قاسمی؛ سید رضا حسینی کهنوج

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  از آنجا که بخش قابل توجهی از مشکلات بخش کشاورزی در مناطق روستایی به زنجیره ارزش و حلقه‌های انتهایی آن یعنی بازار محصولات کشاورزی مربوط می‌شود، پژوهش حاضر به شناسایی مهمترین چالش‌های بازاریابی تنباکو از دیدگاه تنباکوکاران می-پردازد. منطقه مورد مطالعه قطب تولید تنباکو در استان خراسان رضوی، یعنی دهستان بقمچ شهرستان چناران است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان زنجان)

لیلا حسنلو

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  فقدان برنامه جامع منجر به ایجاد اختلال در توسعه روستایی و ساخت و ساز و ترکیب ساختمان‌های جدید و قدیمی در جوامع روستایی شده است. فضاهای آشفته و بهم‌ریخته روستایی و تخریب محیط زیست به موانع چشم‌انداز روستایی تبدیل شده‌اند. لذا هدف این مطالعه بررسی عوامل کلیدی موثر بر توسعه چشم‌انداز مستقل جوامع روستایی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. مکان‌یابی بهینه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی با استفاده از ANP و GIS (مورد مطالعه: دهستان رشتخوار)

علی حاجی نژاد؛ مهرشاد طولابی نژاد؛ خدیجه صادقی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  توزیع بهینه و متعادل فضاهای اختصاص یافته به انواع مختلف کاربری‌ها از جمله کاربری بهداشتی- درمانی به منظور رعایت اصل عدالت برای دسترسی برای همه اقشار جامعه، تامین سلامت و رفاه عمومی و مکان‌یابی بهینه این مراکز از ضروریات ساماندهی مناطق روستایی می‌باشد. مکان‌یابی خدمات مراکز بهداشتی و درمانی، امری مهم در برنامه‌ریزی روستایی محسوب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تحول چشم انداز کشاورزی استان مازندران در دوره پهلوی اول

مهرداد دیوسالار؛ محمدحسین فرجیهای قزوینی؛ محمد محمودپور؛ محمدتقی رهنمایی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  چکیده معیشت مردم مازندران در طول تاریخ به سبب تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیای طبیعی در سه واحد جغرافیایی جلگه‌ای، کوهپایه‌ای و کوهستانی پراکنده بود و بر مبنای اقتصاد کشاورزی- دامپروری استوار بوده‌است. پیش از پهلوی اول چشم-انداز جغرافیایی زیست‌گاه‌های مازندران حالت ایستایی داشت ولی با سیاستهای ویژه پهلوی اول در مسیر نوسازی ایران، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. برنامه‌ریزی استراتژیک شهرستان پیرانشهر با استفاده از آنالیز تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و شبکه عصبی

لیلی ابراهیمی؛ محمدرحیم رهنما؛ عزت اله مافی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  آگاهی از نقاط قوت و ضعف شهرها، برای ارائه طرح‌ها، سیاست‌گذاریها و برنامه‌های شهر ضروری است. در واقع استفاده از شاخص-های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و غیره می‌تواند معیاری مناسب برای تعیین جایگاه شهرها باشد و زمینه‌های رفع مشکلات و نارسایی‌های موجود برای دستیابی به توسعه مطلوب و واقعی به وجود آید. بر این اساس هدف از این مقاله تعیین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی توان های گردشگری روستایی در شهرستان لاهیجان

نورالدین عظیمی؛ غزل علیدوست

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  همزمان با گسترش سهم فعالیت‌های توریسم در اقتصاد جهانی، گردشگری در مناطق روستایی بعنوان مکانیسمی برای تنوع بخشی به اقتصاد جوامع روستایی مورد توجه برنامه‌ریزان و حکومت‌های محلی قرار گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب طبیعی و وجود زمینه‌های فرهنگی متنوع در شهرستان لاهیجان، مقاله حاضر تلاش می‌کند به شناسایی توان‌ها و پتانسیل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در محلات حاشیه نشین شهر سنندج

فرزین چاره جو؛ عاطفه احمدی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  امروزه کیفیت مکان زندگی انسان، یکی از مهمترین حوزه‌های پژوهش‌های برنامه ریزی مکانی – فضایی در کشورهای مختلف است. این اهمیت، به دلیل تاثیرگذاری روز افزون پژوهش‌های کیفیت زندگی در پایش سیاست‌های عمومی و نقش آن به عنوان ابزاری کارآمد در مدیریت و برنامه ریزی است. بنابراین شناخت، اندازه گیری و بهبود کیفیت زندگی از اهداف عمده‌ی محققان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. رشد شهری؛ بررسی تبدیل اراضی زراعی و بایر به توده شهری (مورد مطالعه: شهر ارومیه)

رباب حسین زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  چکیده رشــد ســریع شــهرها در کشــورهای در حــال توســعه که اغلب با پراکنده‌رویی همراه است، امروزه بــه یــک مســئله جــدی تبــدیل شـده اسـت. دست‌اندازی به اراضی زراعی و از بین بردن اکوسیستم طبیعی پیرامون شهرها، لزوم بـازبینی دائمـی فرآینـدهای دینامیـک شـهری بـا توجـه بـه توسـعه در گذشـته و پـیش‌بینـی آن در آینـده را اجتنـاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. ارزیابی میزان رضایت مندی گردشگران از خدمات اقامتی و پذیرایی مجتمع های گردشگری ( مطالعه موردی: محور نوشهر-رامسر)

محمد علی الهی چورن؛ جمشید عینالی؛ مهدی رمضان زاده لسبوئی

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  رضایتمندی گردشگران یکی از مهم ترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد و توسعه آتی مقاصد گردشگری محسوب می شود. بر اساس دیدگاه صاحب نظران میزان رضایت گردشگران به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت و کارآمدی خدمات ارایه شده در مقاصد گردشگری دارد. ونوع تحقیق توصیفی – تحلیلی است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tتک نمونه ای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تحلیل شاخص‌های کمی و کیفی مسکن با استفاده از تکنیک خود همبستگی فضایی(مورد مطالعه: شهر ارومیه)

اسماعیل صفرعلی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  امروزه مسکن نه تنها به عنوان سرپناه نیازهای سکونتی انسان را تأمین می‌کند بلکه به عنوان محلی است که بخش عمده‌ای از نیازهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جمعیت در واحدهای مسکونی شکل گرفته و تأمین می‌شود. اما دستیابی به مسکن مناسب با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش هزینه‌های خانوار یکی از مهمترین مسائل جوامع امروزی است به طوری که با رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. بررسی الگو های رفتاری استفاده کنندگان فضای شهری جهت پایداری اجتماعی محیط (مطالعه موردی: محور تجاری محله ساغریسازان شهر رشت)

حسن احمدی؛ رسول حق بیان؛ مازیار نبی زاده

دوره 15، شماره 2 ، تابستان 1399، صفحه 0-0

چکیده
  فضاهای شهری نقش و تاثیر مهمی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان به عنوان رکن اصلی پایداری اجتماعی دارند. اما با توجه به اینکه نیازهای انسان در زمان‌ها و مکان‌های گوناگون متغیر بوده و هر فضا از پیچیدگی و عوامل تاثیرگذار متعددی برخوردار است، تطابق فضای شهری با این نیازها، پیچیده و دشوار می‌باشد؛ بنابراین یک گام اساسی در جهت درک ...  بیشتر