تعداد مقالات: 509
1. تحلیل و اولویت بندی بررسی کیفیت زندگی محلات شهری (مطالعه موردی: شهر جویبار)

دوره 9، شماره 29، زمستان 1393، صفحه 1-16

صدیقه لطفی؛ محبوبه کوچک زاده؛ زلیخاه خیرخواه؛ امیر اشنویی


2. تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: دهستان بلوران، استان لرستان)

دوره 9، شماره 28، پاییز 1393، صفحه 1-16

مجتبی قدیری معصوم؛ هادی قراگزلو؛ سجاد احمدی؛ اکبر لرستانی


4. تحلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب بندر انزلی

دوره 8، شماره 25، زمستان 1392، صفحه 1-16

نصراله مولائی هشجین؛ حسن دادرس


5. امکان سنجی توسعه گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران (بخش تخت سلیمان شهرستان تکاب)

دوره 8، شماره 24، پاییز 1392، صفحه 1-17

سید حسین مطیعی لنگرودی؛ انور شریفی؛ مریم رضائی آزادی


7. امکان سنجی توسعه گردشگری تالابهای پلدختر بر اساس مدل تحلیلیSWOT

دوره 8، شماره 22، بهار 1392، صفحه 1-14

حسین نگارش؛ بهروز پروانه؛ مهدی مهدی نسب


9. ارزیابی تطبیقی توان های مختلف گردشگری در روستاهای هدف استان گلستان

دوره 10، شماره 31، تابستان 1394، صفحه 1-13

خدیجه بوزرجمهری؛ مهدی مودودی ارخودی


10. سنجش توسعه‌یافتگی شهرهای استان ایلام با استفاده از مد‌ل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 10، شماره 32، پاییز 1394، صفحه 1-16

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ علیرضا محمدی؛ الهه پیشگر


11. بررسی تطبیقی موانع مشارکت زنان روستاهای سماله و صلیعه استان خوزستان در برنامه‌های توسعه

دوره 7، شماره 20، پاییز 1391، صفحه 1-15

مجتبی قدیری معصوم؛ حمیدرضا باغیانی؛ منصور غنیان؛ مطهره قدیری معصوم


12. بررسی شاخص های مؤثر بر سکونتگاه های غیر رسمی سنندج

دوره 7، شماره 19، تابستان 1391، صفحه 1-11

اصغر نظریان؛ محمود رحیمی


15. تحلیل شکاف در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان گوگ تپه،شهرستان بیله سوار)

دوره 6، شماره 17، زمستان 1390، صفحه 1-17

مجتبی قدیری معصوم؛ عطا غفاری گیلانده؛ محتشم احدی


16. تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان غربی

دوره 6، شماره 16، پاییز 1390، صفحه 1-14

رحمت اله بهرامی؛ خلیل عطار


18. مدل‌‌سازی الگوی کاربری اراضی شهری با استفاده از مدل CLUE-S ( مطالعه موردی: مشکین شهر)

دوره 6، شماره 14، بهار 1390، صفحه 1-18

فریدون بابائی اقدم؛ نورالدین عظیمی؛ ایرج حسینی


19. واکاوی آماری آلاینده های هوا و عناصر جوی با فوت شدگان ناشی از بیماری های قلبی شهر تهران

دوره 10، شماره 33، زمستان 1394، صفحه 1-11

حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ ناصر گلی زاده


22. بررسی روند تغییرات سرعت باد در ایستگاه همدید رشت

دوره 5، شماره 11، تابستان 1389، صفحه 1-11

محمد رضا افشاری آزاد؛ فائزه شعبان زاده


24. بررسی رویش راش در سطوح مختلف ارتفاعی با روند تغییرات اقلیمی (مطالعه موردی:حوضه اسالم)

دوره 4، شماره 8، تابستان 1388، صفحه 7-24

علیرضا اسلامی؛ علی محمدی ترکاشوند؛ محمود روشنی؛ بیت الله امان زاده