نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Geography Faculty Islamic Azad University of Rasht

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه گردشگری روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی روستاییان دارد بطوریکه گرایش زیادی در جهان برای سرمایه‌گذاری در این صنعت به وجود آمده است و میل به تنوع سازی فعالیت‌های روستایی از طریق گردشگری روبه‌فزونی می‌رود. در کشور ما روستاهای زیادی با جاذبه‌های گوناگون، هر ساله مقصد بازدید بسیاری از مسافران در فصول مختلف گردشگری می‌باشند، روستاهای شهرستان لنگرود نیز با جاذبه‌های متنوع طبیعی گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف و از مسافت‌های دور و نزدیک به سوی خود می‌کشاند ، لذا شاهد شکل‌گیری انواع مختلف گونه‌‌های گردشگری روستایی در این شهرستان می‌باشیم
این پژوهش نیز در همین زمینه و در جهت شناسایی گونه‌های گردشگری روستایی موجود در محدوده مورد مطالعه می‌باشد. پژوهش صورت گرفته از نظرهدف  کاربردی و بر مبنای روش بررسی توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از  مطالعات اسنادی و میدانی تهیه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شهرستان لنگرود به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی ، دارای انواع گونه های گردشگری روستایی از قبیل :  گردشگری ساحلی (روستای چمخاله) ، گردشگری جنگلی (روستاهایی همچون بلوردکان و منطقه خرما و سیسکو) ، گردشگری جاده‌ای( با واقع شدن روستاهایی چون لیلاکوه ، مریدان ، سلوش ، ملاط و . . . در مسیر ارتباطی با مناظر زیبای باغات چای و شالیزار) ، گردشگری مساکن و بافت سنتی روستایی و یک بخش بالقوه با نام گردشگری کشاورزی می باشد.

کلیدواژه‌ها