پیامدسنجی اجرای پروژه‌های تفریحی بر مولفه‌های کیفیت زندگی محلات پیرامون (مطالعه موردی: مجموعه تفریحی و سرگرمی پارک آزادگان منطقه 15 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، تهران

چکیده

تجربه برنامه‌ریزی در ایران همواره نشان داده که برنامه‌ریزان به دلایل گوناگونی از قبیل فقدان مدیریت یکپارچه شهری، غلبه نگرش بخشی بر نگرش فضایی-مکانی، رشد فزاینده جمعیت جوان در سه دهه گذشته و هم‌چنین افزایش مطالبات شهرنشینان از روند گسترش شهر عقب مانده‌اند. طی چند دهه گذشته مفهوم کیفیت زندگی و میزان رضایت از زندگی در شهرها ابعاد گسترده‌تری یافته و مراکز تفریحی کلان‌شهرها مطابق با چند‌بعدی شدن انسان‌ها و ادراکات جوامع از مفهوم تفریح با متنوع کردن کارکردهای خود قادر به تامین نیازهای گوناگون فرهنگی، تفریحی شهروندان در یک فضای برنامه‌ریزی شده هستند. هدف تحقیق حاضر، بررسی شاخص‌های کیفیت زندگی و اقتصادی ناشی از تاثیرات فضاهای تفریحی است. با توجه به کمبود فضاهای تفریحی- فراغتی، اهمیت این فضاها درتامین نیازهای شهروندان و در‌آمدهای پایدار شهری، امکان‌سنجی احداث پروژه «بازی و سرگرمی در محله مشیریه»، بعنوان یکی از برنامه‌های اجرایی شهرداری منطقه؛ با توجه به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن بر منطقه بررسی و با نگاهی آینده‌نگرانه به اهمیت تاثیر پروژه‌های تفریحی پرداخته شده است. روش تحقیق از نظر روش جمع ‌آوری اطلاعات اسنادی - توصیفی بوده و بخشی از اطلاعات نیز به‌صورت پرسش‌نامه، مصاحبه، نمونه‌برداری تصادفی به تعداد 300 نفر از ساکنان منطقه 15 جمع‌آوری شده است. روش تجزیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss20، انجام شده و بررسی‌های موجود در منطقه 15 نشان می‌دهد احداث مراکز تفریحی تأثیر معناداری در پیش‌بینی افزایش شاخص‌های کیفیت محیطی را دارد و در صورت کاهش اثرات ترافیکی با احداث چنین پروژه‌هایی، می‌توان به تقویت هویت بخشی ساکنان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات