بررسی و اولویت‌بندی متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی در جذب گردشگران مطالعه موردی: روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی

چکیده

امروزه همه کشور‌ها سعی دارند سالانه سهم خود را از صنعت گردشگری و جذب هرچه بیشتر گردشگران افزایش دهند. بالا بردن سهم کشور از این صنعت، نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب و تبلیغات و بازاریابی مطلوب است. هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت‌بندی عوامل و متغیر‌های تاثیرگذار بازاریابی بر جذب گردشگران روستا‌های بخش مرکزی شهرستان کاشمر است و بدین منظور پنج روستایی که دارای بیشترین جاذبه هستند، انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای spss و Expert Choice استفاده شد، و برای سنجش و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بازاریابی، از نظرات 16 متخصص حوزه گردشگری و کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بهره‌گیری شد. همچنین با 150 نفر از گردشگران در دسترس هنگام بازدید از اماکن گردشگری پنج روستا‌ی منتخب ( فروتقه، زنده جان، جردوی، کسرینه و قوژد) مصاحبه و نسبت به تکمیل پرسشنامه محقق ساخته، اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین عوامل تاثیرگذار بر جذب گردشگران روستایی، به ترتیب تبلیغات و بازاریابی با وزن 209/0 و موقعیت مکانی با وزن 074/0، بالاترین و پایین‌ترین عوامل هستند. نتایج آزمون T تک نمونه‌ای نشان داد، میانگین تمامی متغیر‌ها بالاتر از حد میانه نظری3 است که نشان دهنده تاثیر بالای متغیر‌ها در جذب گردشگران است. مهمترین پیشنهادهای توسعه گردشگری، کنترل و تثبیت نرخ کالا‌ها، توسعه خدمات و زیرساخت‌ها و برون سپاری، بعنوان متغیرهای تاثیر گذار بازاریابی در جذب گردشگران عنوان گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1399
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 21 مهر 1399