مقاله پژوهشی
1. تحول نظام شهری سنتی منطقه مرکزی گیلان به نظام شهری روزانه (DUS)

ناصر عظیمی؛ نصرالله مولایی؛ حکمت بقایی؛ حسن حسینی امینی

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 11-36

چکیده
  ویژگیهای خاص جغرافیایی منطقه مرکزی گیلان همیشه این پتانسیل را در خود داشته که باعث شود مراکز جمعیتی واقع در آن دسترسی ساده و سهل الوصول  به گونه ای خاص و منحصر بفرد به شهرمرکزی و به یکدیگر داشته باشند. با این حال فقدان شبکه راههای کارآمد برای ارتباط روزانه به شهرمرکزی در نظام شهری گذشته این امکان را میسر نمی کرد. اما دردو دههً اخیرگسترش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی عملکرد اجرای طرح اصلاح ساختار چای از نگاه چایکاران

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ عیسی پوررمضان‌؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌جانی

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 37-56

چکیده
  چایکاری از جمله مشاغل اقتصادی در بخش کشاورزی است که در مناطق شمالی کشور تعداد زیادی از ساکنین منطقه را به خود مشغول نموده است، و نقش مهمی در برآورد نیازهای معیشتی خانوارهای منطقه دارد. به‌رغم این مهم در پی مشکلاتی که در کشت و صنعت چای کشور وجود داشت، جهت بهبود اوضاع و سروسامان دادن به وضعیت کشت و صنعت چای ایران، در سال 1379 طرح اصلاح ساختار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه فرسایش‌های سطحی، شیاری و خندقی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیای (GIS)

علی محمدی ترکاشوند

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 57-74

چکیده
  امکان استفاده از نقشه واحدهای اراضی به عنوان نقشه واحدهای کاری در تهیه نقشه­های چهره­های مختلف فرسایش آبی در حوزه پایین دست سد لتیان بررسی شد. نقشه­های واقعیت زمینی هر یک از فرسایش­های سطحی، شیاری، خندقی و اشکال فرسایش تهیه شد و لایه رقومی هر یک از آنها با لایه واحدهای اراضی قطع داده شد و صحت، خطا و دقت این لایه به عنوان یک مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزیابی میزان فرسایش پذیری و رسوب زائی در حوضه‌ی آبخیز پیله رود اردبیل با رویکرد تکنیک منطق فازی

رسول صمد زاده؛ شراره حدّادی

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 75-99

چکیده
  در منتهی الیه ضلع خاوری فلات آتشفشانی آذربایجان ، در داخل ارتفاعات سبلان و باغرو داغ ، چاله ی زمین ساختی نسبتا بسته ای تحت عنوان دشت اردبیل جای گرفته است که تمامی جریان های سطحی ارتفاعات پیرامون به سمت آن هدایت می شوند . و جود سازند های مختلف با مقاومت های متفاوت ،برخورداری از شرایط آب و هوایی نیمه خشک سرد ، فقر پوشش گیاهی و در کنار آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحولات اشتغال روستایی و بررسی عوامل موثر بر آن

مجتبی قدیری معصوم؛ آئیژ عزمی

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 101-119

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی تغییرات در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات و تبیین وضعیت آتی این بخش از کشور تدوین شده است. رویکرد غالب رویکرد اسنادی در تحقیق بوده و داده ها شامل وضعیت اشتغال به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و به تفکیک استان ها، مجموعه شاخص های اقتصادی، توسعه صنعتی، کشاورزی، و خدماتی می باشد.همچنین تجزیه و تحلیل و پردازش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. امکان سنجی اقلیمی کشت زیتون در استان کرمانشاه

سید حسین میرموسوی؛ حمید اکبری

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 121-142

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی و تطبیق شرایط آب و هوایی ایستگاههای منتخب استان کرمانشاه               ( ایستگاههای کرمانشاه، کنگاور، اسلام آباد غرب، سر پل ذهاب و روانسر ) با حجم آماری حداقل 18 سال، با نیازهای بیوکلیماتیک درخت زیتون به منظور امکان سنجی کشت آن انجام شده است. بدین منظور با توجه به شرایط فنولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی همدید بارش‌های شدید در نواحی جنوبی استان بوشهر

امیر گندمکار

دوره 5، شماره 10 ، بهار 1389، صفحه 143-157

چکیده
  وقوع بارش‌های رگباری و شدید از جمله ویژگی‌های آب و هوایی نواحی خشک و نیمه‌خشک است که موجب بروز سیل می‌شود. وقوع چنین بارش‌هایی حاصل ترکیب شرایط سینوپتیکی و محیطی است. عبور سیکلون‌های مدیترانه‌ای مهمترین عامل بروز بارش‌های سیل‌آسا در ایران است اما در برخی مناطق ایران از جمله نواحی جنوبی و جنوب غربی، تحت تاثیر سیکلون‌های مدیترانه‌ای ...  بیشتر