مقاله پژوهشی
1. استفاده از مدل توسعه یافتگی موریس برای ارزیابی عملکرد طرحهای هادی (مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب)

جواد حاجی علیزاده؛ مسعود مهدوی؛ پرویز کردوانی

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 1-11

چکیده
  نخستین اقدام در جریان برنامه­ریزی بهتر، شناخت است. شناخت مستلزم تلاش­ها، هزینه­ها و البته کارهای علمی زیادی است که از دقت لازم و کافی برخوردار باشند. طرح­های توسعه روستایی به عنوان مدل­هایی پیشنهاد شده برای توسعه کالبدی، فرهنگی، اقتصادی و ... روستاها به شمار می­روند که البته شکل گیری این طرح­ها معمولا در ارائه خدمات رسانی ...  بیشتر

2. تحلیل همدیدی توفان های تندری سیلاب ساز استان کرمانشاه

شهریار خالدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 12-32

چکیده
  بسیاری از فعالیت­های اجتماعی و اقتصادی انسان­ها به شرایط جوی و اقلیمی بستگی دارد. یکی از پدیده­های مؤثر در تولید رواناب و سیلاب در بیشتر عرض­های جغرافیایی رخداد توفان­های تندری در مقیاس محلی تا منطقه­ای است. استان کرمانشاه از جمله مناطقی است که به دلیل وقوع توفان­های تندری شدید به همراه بارش سنگین، خسارات فراوانی را در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. پهنه بندی اکوتوریسم با تأکید بر اقلیم (مطالعه موردی: حوضه پلرود استان گیلان)

پرویز رضایی؛ محمد تیرانداز

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 33-47

چکیده
  اکوتوریسم بر منابع و جاذبه­هایی استوار است که محیط طبیعی دراختیار گردشگر قرار می­دهد. بهره­گیری از این جاذبه­ها نیازمند امکانات و شرایط مناسب و هم مستلزم حفاظت از منابع طبیعی است. این امر از طریق ارزیابی توان و ظرفیت محیط زیست طبیعی برای پذیرایی از گردشگران قابل تحقق است. شناخت پتانسیل­های طبیعی منطقه و تأثیر گردشگری بر رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. شناخت عوامل مؤثر بر افزایش مدت ماندگاری گردشگران درشهرستان صومعه سرا

بهمن رمضانی؛ نسرین نیکدل

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 48-59

چکیده
  شهرستان صومعه سرا دارای منابع متنوع گردشگری است اما این منابع برای بهره برداری و جذب گردشگران به درستی مورد شناسایی قرارنگرفته­اند. این مقاله بر آن است که توسعه گردشگری و عوامل مؤثر در افزایش مدت ماندگاری گردشگران را در این شهرستان مورد شناسایی و بررسی قرار دهد. درتحقیقات پیشین آداب و رسوم ،جاذبه­های طبیعی وفرهنگی و... به عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تحلیلی برتغییر، روند و چرخه های بارش و دبی در غرب استان گیلان(مطالعه موردی: حوضه ناورود)

مهرداد رمضانی پور؛ محمود روشنی؛ فاطمه ستوده

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 60-79

چکیده
  در این پژوهش تغییرات و چرخه­های حاکم بر پارامترهای بارش و دبی در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه ایستگاه خرجگیل(حوضه ناورود) به مدت 38 سال)1345-1382 (با استفاده از آزمون من-کندال و تحلیل طیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده­ها نشان داد که تغییرات در مقیاس ماهانه محدود به اردیبهشت و شهریور بوده و در مقیاس فصلی هیچ گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی نقش عوامل توپوگرافی، زمین ساخت و اقلیم در ایجاد مخاطرات محیطی مقر( Site) شهر گرمی

موسی عابدینی

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 80-103

چکیده
  هسته اولیه شهر گرمی در سطوح نسبتاً هموار دره شکل گرفته ولی بدلیل محدودیت اراضی هموار اخیراً بیش از 70 درصد از رشد کالبدی شهر در دامنه­های پر شیب و بسیار شیبدار(8 تا30 درجه)گسترش یافته است.گسل­های فعال منطقه، وجود سازند­های سطحی و زمین شناسی سست، موجب ناپایداری فونداسیون ساخت و سازهای شهری به ویژه در بخش شرقی و شمال­شرق شهر شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارزیابی تغییرات مقادیر ماهانه دما و بارش ایران، تحت شرایط دو برابر شدن دی اکسید کربن جو

علی شکور؛ حسنعلی غیور؛ غلامرضا روشن؛ غلامعباس واحدپور

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 104-122

چکیده
  تحقیق حاضر در صدد آشکار سازی تاثیر گرمایش جهانی بر روند و الگوهای دمای کشور می باشد، لذا برای این منظور، این تحقیق، شامل دو قسمت می باشد. قسمت اول مربوط به تحلیل روند دمای کشور با استفاده از داده های 1951 تا 2005 و مولفه های دمای فصلی حداقل، حداکثر و متوسط شبانه( دمای کمینه)، روزانه( دمای بیشینه) و شبانه روزی( دمای میانگین) 92 ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. آیین های سنتی و جایگاه آن در توسعه گردشگری شرق گیلان

علیرضا کشوردوست؛ یلدا پروری مقدم

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 123-143

چکیده
  گوناگونی شاخه­های گردشگری فرهنگی در کشور باستانی ما، هم بسترساز پیشرفت صنعت گردشگری و هم سبب پدیدآیی رخدادهای گوناگون فرهنگی است. در زمانه ما، پدیدة فرهنگ- ازجمله آیین­های سنتی- جایگاه ویژه­ای در تعاملات جهانی داشته و کارگزاران نظام نوین نیز در راستای یگانه سازی فرهنگ­ها، فرآیند خود  خواسته­ای را پی­ریخته­اند. هر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. عوامل مؤثر بر گرایش به استفاده از آبیاری قطره ای با تأکید برخدمات آموزشی- ترویجی

حسین یادآور؛ علیرضا استعلاجی؛ نادر علیزاده

دوره 5، شماره 13 ، زمستان 1389، صفحه 145-158

چکیده
  این تحقیق با هدف شناخت عوامل مؤثر برگرایش موکاران به استفاده از آبیاری قطره­ای در شهرستان شهریار از توابع استان تهران به روش توصیفی- همبستگی بر روی نمونه منتخب از 156 موکار صورت پذیرفته است.  نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که در طی ده گام ورود متغیرهای مستقل شامل میزان زمین، میزان بهره­مندی از خدمات ترویج، میزان جهان­شهری بودن ...  بیشتر